AHF akeyi Inisyativ Global Vaksen Ameriken Biden a

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

 

Anons Prezidan Biden te ankouraje AHF konsènan vaksinasyon mondyal la men li prekosyon li nesesè pou pran vaksen mond nou an aksyon dramatik pou chanje jwèt.

 

WASHINGTON (22 septanm 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF) akeyi objektif Prezidan Biden te anonse pou vaksinen 70% nan mond lan pa Asanble Jeneral Nasyonzini an (UNGA) an 2022. Sa reprezante lidèchip odasye ak yon objektif ki louable epi ki pral gen kalite enpak ki nesesè pou asire mond lan avanse pou elimine COVID-19.

Anplis de sa, nou kontan pa anons Prezidan an bay yon lòt 500 milyon dòz nan somè COVID li a ki te fèt sou bò UNGA a ak nòmalman. Klèman Prezidan an te monte e Amerik ap dirije kòm li toujou fè nan moman tankou sa a.

 

"Sepandan, si Administrasyon an echwe pou trete sa a kòm yon ijans otantik li ye, objektif Prezidan an nan 70% pa pral reyalize," te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. “Donasyon vaksen yo ak pataje dòz yo pap travay poukont yo. Pfizer, Moderna ak J & J bezwen pataje tou de fòmil pou vaksinasyon an ak teknoloji a. Prezidan an gen otorite pou mande transfè teknoloji epi li dwe." (Otorite transfè teknoloji prezidansyèl la anba Lwa Bayh-Dole)

 

Anplis de sa, nan mwa Oktòb 2020, gouvènman peyi Zend ak Lafrik di sid, avèk sipò 62 manm nan Òganizasyon Komès Mondyal la te pwopoze yon egzansyon nan Aspè Komèsyal nan Dwa Pwopriyete Entelektyèl (TRIPS) ki ta tanporèman anile pwoteksyon pwopriyete entelektyèl pou teknoloji. bezwen pou “anpeche, kenbe oswa trete COVID-19, ki gen ladan vaksen yo. Yo dwe bay egzansyon TRIPS sa a. Li ekstrèmman alarmant sa a pa te rive jiska prezan.

 

Pèp Etazini atravè gouvènman yo te bay konpayi sa yo plizyè milya nan fon rechèch pou ede devlope vaksen yo. Li ekzòbitan ke kounye a yo ta kenbe konnen ki jan yo bezwen asire siksè ke Prezidan Etazini an espere pa 2022.

 

Yon fwa ankò, nou trè ankouraje pa objektif Prezidan an te anonse pou vaksinen 70% nan mond lan pa 2022 ak anons li nan somè COVID la jodi a pou kontribye yon lòt 500 milyon dola, men se pou nou sonje, nan 554 milyon dòz yo te pwomèt peyi devlope yo, se sèlman 16. % yo te delivre. Klèman metodoloji aktyèl yo pa travay epi yo pa pral travay san chanjman dramatik.

 

Istwa montre ke lè Etazini deside atake yon bagay tankou COVID pou rezon imanitè, nou kapab fè sa. Istwa te montre tou ke nou byen konnen ke pandemi tankou sa a se yon menas dirèk pou ekonomi mondyal la ak enterè sekirite nasyonal nou an. Nou dwe gade COVID nan fason sa a epi mande Prezidan an fè sa ki nesesè pou mete fen nan pandemi sa a.

 

AHF rete pare pou ede Administrasyon an nan efò li yo kòm òganizasyon an kapab epi li ofri enstalasyon nou yo nan 45 peyi kòm sit kote vaksen yo ka antre nan zam. Nou pran angajman pou nou ofri resous nou yo e pou nou defann pozisyon nou yo avèk fòs.

 

Senk ane anplis pou Chèf KI MOUN KI pa ka kenbe
Sifilis konjenital: Konte LA pa aji repete, di AHF