AHF lapenn lanmò Achevèk Carl Bean

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

An 1992, AHF te nonmen West Adams AIDS hospice li nan onè nan Aktivis SIDA ak predikatè Nwa ouvètman masisi

 

AHF te bay plizyè milye swen ospis nan Carl Bean House jiskaske li fèmen; jodi a, Carl Bean House se lakay yon Sant Swen Sante AHF ak Gwoup Gason Antretan

LOS ANGELES (8 septanm 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA jodi a epi ki te kòmanse vwayaj li bay swen ak sèvis pou pasyan VIH/SIDA 36 ane de sa nan Los Angeles bay swen hospice pou moun ki mouri nan SIDA, jodi a lapenn pou lanmò yon aktivis SIDA ak predikatè nwa ki te masisi ouvètman. Reveran Carl Bean, yon icon nan batay kont stigma ak diskriminasyon nan kominote koulè yo.

 

Byen bonè nan pandemi SIDA, AHF te nonmen youn nan twa ospis SIDA li yo nan onè Rev. Bean. AHF te opere Carl Bean House 25 kabann nan distri West Adams nan Sid Los Angeles soti 1992 rive fevriye 2006, lè li te sispann bay sèvis ospis nan sit la akòz bezwen diminye gras a medikaman antiretwoviral ki sove lavi yo ansanm ak rediksyon finansman korespondan pou fen etap swen SIDA. Nan epòk li te fèmen, se te sèl ospis pou SIDA ak sant rezidansyèl swen enfimyè VIH/SIDA 24 sou 3,000 nan Los Angeles e plis pase XNUMX moun te viv—epi te mouri—laba.

 

“Achevèk Carl Bean se te frè m nan lit la pandan 36 dènye ane yo. Nou te mache nan dife a ansanm pandan gwo doulè ak mouri a. Kèlkeswa presyon ki te kapab divize nou, nou te toujou la youn pou lòt, "te di Michael Weinstein, prezidan AHF. "Yon pati iranplasabl nan istwa nou an pran retrèt ak lanmò li. Sepandan, yon ti moso nan eritaj sèvis li rete nan Carl Bean House la, ki te kòmanse kòm yon ospis e ki toujou sèvi jodi a kòm tè sakre ak yon kote pou gerizon. Repoze nan lapè ou te rich anpil zanmi ak kamarad."

 

"Mwen tris anpil pou lanmò Achevèk Carl Bean epi mwen remèsye li pou konpasyon pwofon ak vizyonè li ak devouman li anvè popilasyon majinalize yo, kit se moun ki gen SIDA, moun ki gen koulè, moun ki gen koulè LGBTQ ak plis ankò," te di. Cynthia Davis, MPH, yon Manm Konsèy AHF. “Mwen sonje m t ap mache pòt an pòt t ap chèche katye a pou m enfòme kominote a sou sa nou te gen entansyon ak Carl Bean House pou nou te ka achte nan men kominote a pou sa ki finalman te vin tounen yon etablisman remakab yo te rele pou yon moun remakab.”

 

Jodi a, yon Sant Swen Sante AHF modèn sitiye nan lokal la sou Adams Boulevard jis nan lwès Western Avenue. Anplis de sa, kanpis la Carl Bean se tou lakay yo nan Gwoup Gason an Antretan, yon òganizasyon ki "... te nan premye plan nan kreye yon anviwònman ki sipòte, otorize ak edike gason nwa, masisi, ki renmen menm sèks ak gason biseksyèl nan Konte Los Angeles.”

 

Dapre la Los Angeles Sentinel, “Achevèk Carl Bean te kòmanse Minority AIDS Project (MAP) nan Los Angeles. MAP te premye òganizasyon kominotè VIH/SIDA ki te konsantre sou prévalence transmisyon VIH/SIDA nan kominote nwa a pandan yon epòk kote maladi a te konsidere kòm relativman nouvo.” 

 

ONUSIDA Dwe Pli Transparan
Manifestan yo pouse Moderna lage pri vaksen yo, pataje teknoloji!