Pfizer Evaris touye

In G20, Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Foto: Defansè nan vil Meksik pwoteste pou yo vaksinen monn nou an devan yon etablisman Pfizer.

Pfizer te rapòte ke li te vann $7.8 milya dola nan vaksen nan dezyèm trimès 2021 - alòske aksè a vaksen yo rete inegal ant peyi rich ak peyi ki gen revni ba ak mwayen yo. Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) mande Pfizer ak lòt manifakti vaksen ki kontinye pwofite de yon katastwòf sante piblik mondyal pou yo sispann kouvri pòch CEO yo epi remèt vaksen yo bay pèp la pou akselere fen pandemi an.

Anplis de chif dezyèm trimès yo ki depase atant Wall Street sou salè ak revni, Pfizer espere wè $33.5 milya dola nan lavant vaksen ane sa a, soti nan pwevwa orijinal li nan $ 26 milya dola, dapre CNBC.

"Konpayi dwòg sa yo, ak Pfizer pami pi move yo, kontinye pwouve ke pa gen okenn fen nan ki jan ba yo pral bese pou pwofite maladi a ak lanmò ki menase dè milya de moun atravè lemond," te di AHF Chèf Defans ak Politik Global. Terri Ford. “Pajyè kontribiyab yo se finansman prensipal rechèch ak devlopman vaksen yo – pa konpayi famasi yo. Epi li degoutan ke la Pfizer CEO ap resevwa plizyè milyon dola nan bonis lè 98% ak 83% popilasyon an Afrik ak Azi, respektivman, poko resevwa yon sèl dòz. Mond lan an lagè ak COVID-19, epi Pfizer ap pwofite sou devastasyon an.”

Pou lavant vaksen COVID-19 sèlman, Pfizer espere wè yon pwofi prèske 30% ane sa a akòz lavant nan nasyon rich yo ki te jwenn ase dòz pou vaksine popilasyon yo plizyè fwa. Pandan ke inisyativ tankou COVAX, ki te sipoze bay peyi ki pi ba revni yo ak vaksen, te sèlman jere vaksen 3% nan moun nan nasyon anba konstitisyon li yo. Òganizasyon Mondyal Lasante te sijere sa vaksinen omwen 70% nan popilasyon an pral oblije mete fen nan pandemi an.

"Big pharma ap pwouve yon lòt fwa ankò ke li pap janm espre mete lavi anvan pwofi yo," te ajoute Ford. "Malerezman, sa a se jis yon lòt egzanp flagran poukisa lidè G20 yo dwe ranfòse koperasyon entènasyonal ak sipòte dispans patant ak transfè teknoloji nan peyi devlope yo pou vaksen COVID-19. Nou pa ka debarase mond lan nan pandemi an jiskaske tout Peyi yo gen aksè a vaksen pou sove lavi yo, pa sèlman nasyon ki pi rich yo. Sa pa ka rive jiskaske pwodiksyon ak distribisyon vaksen abòdab ogmante anpil. G20 dwe fè sa rive."

AHF te fèk lanse yon G20 Manifès ak yon viv konte desann nan somè G20 la nan lavil Wòm, Itali, oktòb sa a. Manifès la esplike sèt aksyon lidè G20 yo dwe pran anvan reyinyon an Vaksinen mond nou an epi mete mond lan sou yon chemen pou defèt pandemi an.

Sekans COVID-19 se yon obligasyon pou anpeche varyasyon rampante yo
Anons LA Times AHF a nonmen rasin sanzabri... 'Koripsyon!'