Sekans COVID-19 se yon obligasyon pou anpeche varyasyon rampante yo

In G20, Defans mondyal la, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Mond lan ap tonbe danjerezman dèyè nan swiv aparisyon nouvo varyant COVID-19 lè li pa echwe sekans jenomik nouvo ka yo ase vit pou kenbe tras viris la mutation. AIDS Healthcare Foundation (AHF) ap mande peyi yo pou yo kolabore epi angaje yo pou yo rive atenn yon objektif mondyal pou sekans omwen 5% nan tout ka COVID-19 yo epi pou yo toujou rapòte rezilta yo nan yon semèn.

Dapre Global Initiative on Sharing Avian Grip Data (GISAID), pi gwo platfòm mondyal aksè ki louvri ki swiv sekans jenomik SARS-CoV-2, kounye a sèlman apeprè 1.5% nan tout ka yo te sekans epi rapòte bay GISAID. Pandan ke yon ti ponyen peyi yo ap fè byen, pou egzanp Ostrali ak Islann te sekans 58.6% ak 57% nan ka yo respektivman, pifò peyi yo byen anba 5%, ki gen ladan anpil devlope, nasyon endistriyalize. Sa ki pi mal la, pifò rapò ki rive nan GISAID yo demode anpil - an mwayèn, depi lè yo te rasanble done yo, li pran peyi yo prèske 78 jou pou soumèt li bay GISAID. Avèk yon dekalaj rapò ki gen plis pase 2.5 mwa, done ansyen sa yo afebli anpil efò pou reponn a yon viris ki toujou ap chanje.

"Sekans jenomik enpòtan anpil, paske nou gen anpil chans wè foto epidemyolojik la devlope nan yon reta tan enpòtan - done ki disponib kounye a se yon snapshot de sa ki te pase yon mwa de sa, oswa pi lontan," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Si pou egzanp, yon nouvo variant ap parèt kounye a nan Jamayik, Perou, oswa Ikrèn, nou p ap konnen sou li jiska mwa pwochen. Sa a se yon kesyon de sekirite sante mondyal, ak Etazini yo ka jwe yon wòl lidèchip enpòtan sou sekans jenomik nan ranfòse efò sa yo domestik epi ede lòt peyi yo fè sa tou. San done mondyal sekans jenomik alè, n ap vole avèg epi n ap goumen ak lagè yè a.

AHF te kòmanse finanse pwojè sekans jenomik atravè Enstiti Global Sante Piblik li nan University of Miami kòm yon fason pou montre kijan yon modèl konsa ka dewoule rapid ak efikas. Depi lansman an byen bonè ane sa a, inisyativ la elaji pi lwen pase Miami. An repons a yon demann pou pwopozisyon sou sekans jenomik, AHF te resevwa soumisyon nan men Meksik, Ajantin, Brezil, Uganda, Kenya, Lend, Trinidad & Tobago, ak Thailand, ansanm ak ekspresyon enterè nan men Jamayik, Filipin ak Ikrèn.

“Nou ap finanse pwojè sekans jenomik kòm yon fason pou montre ke nou pa sèlman ap pale sou li epi mande plis aksyon, men tou, nou fè li. Youn nan kondisyon pou sibvansyon AHF finanse se ke done yo dwe pataje ak GISAID, pou tout moun atravè mond lan ka benefisye de konesans sa a, "te di. Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami.

Pwofesè Mario Stevenson, yon virològ renome nan University of Miami ak youn nan moun k ap resevwa yon sibvansyon AHF karakterize enpòtans pou swiv varyasyon SARS-CoV-2 k ap parèt yo kòm yon fason pou konnen ènmi yon moun. "Pi bon fason pou goumen ak yon lènmi se konnen lènmi an soti anndan an. Sekans jenomik pèmèt nou konnen egzakteman ki jan kowonaviris la ap chanje, ki jan li gen anpil chans pou l evolye ak atake, epi si se yon varyant enkyetid oswa yon varyant enterè ki dwe siveye ak anpil atansyon,” te di Professeur Stevenson.

Chwa pou ranplase Tedros nan KI MOUN KI ta dwe transparan
Pfizer Evaris touye