Anons LA Times AHF a nonmen rasin sanzabri... 'Koripsyon!'

In Anons Spesyal, Mondyal pa Ged Kenslea

Nan dènye anons defans nan Los Angeles Times (dimanch 1ye out 2021) AHF a Housing Is A Human Right montre kijan plizyè deseni nan koripsyon politik ak afè amoure te alimenté kriz sanzabri jodi a.

 

LOS ANGELES (31 jiyè 2021) Defann jistis lojman soti nan AHF ak bra li a defans lojman, Lojman se yon dwa moun (HHR), yo tabli yon lòt reklam nan Los Angeles Times semèn sa a (Dimanch 1ye Outst) souliye sa yo wè kòm kòz rasin sanzabri nan Los Angeles ak eta Kalifòni: dè dekad nan koripsyon politik ak amoure fè fas pami politisyen yo, devlopè, endistri byen imobilye ak lòt enterè espesyal.

Anons plen paj la gen tit, 'Kòz Rasin Sanzabri… Koripsyon,' fè remake "Lidè politik yo konble sou fason sanzabri te vin tèlman akablan. Men, se pa yon mistè. Jis swiv tras koripsyon an."

Anons la detaye epi montre koripsyon ak kado lejislatif politisyen yo bay devlopè yo ak enterè nan byen imobilye ki remonte kat deseni ke AHF ak Lojman se yon dwa moun kwè sanzabri suralimante nan kriz imanitè li ye jodi a. Pami faktè ki site yo se 1985 la nan tout eta a Ellis Act, ki bay yon mekanis pou pwopriyetè yo mete lokatè yo degèpi, ki pèmèt pwopriyetè yo retire plis pase 25,000 inite abòdab sou mache a sèlman nan dènye dekad la ak Costa Hawkins Act 1995, ki Big Real Estate te fè presyon sou lejislati Kalifòni an. pou mete menèt mezi kontwòl lwaye nan tout eta a, sa ki lakòz pri lwaye monte.

 

Anplis de sa, Konsèy Vil Los Angeles la regilyèman bay devlopè devlopè pou pwojè ki pa gen okenn lojman abòdab egzansyon dekoupaj an zòn ki vo plizyè milyon dola pandan ke politisyen nan chak nivo kontinye pran dè santèn de milyon dola nan enterè byen imobilye epi fè òf yo prèske chak fwa. .

 

"Kriz sanzabri Kalifòni ak LA a se yon rezilta dirèk nan ane ak ane nan avaris ak avaris pa devlopè, enterè Big Real Estate, ak pi plis, politisyen k ap chèche pwòp enterè pwòp yo epi prepare ponp lan pou kontribisyon kanpay jenere," te di Michael Weinstein, prezidan AHF. “Kisa sa pral pran pou kòmanse vrèman atake kriz sanzabri a yon fwa pou tout? Jan anons nou an di, 'Sispann koripsyon an!'”

# # #

Pfizer Evaris touye
'Providence Journal' rejte piblisite AHF sou abi PBM CVS la