Dis Fason KI MOUN KI katastrofik echwe mond lan

In Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Avèk Asanble Mondyal Lasante k ap vini an nan fen mwa me, ak endikasyon ke Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) direktè jeneral planifye pou chèche yon dezyèm manda nan biwo, AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo founisè swen VIH/SIDA nan lemonn nan lemonn, mande Eta Manb Nasyonzini yo pou yo konsidere ak adrese plizyè fason OMS pa t mezire nan travay pou pwoteje mond lan kont COVID-19.

"Kounye a fè katòz mwa depi OMS te deklare COVID-19 yon pandemi, e mond lan te jete nan dezòd. Pwezidan AHF Michael Weinstein te deklare. "Efò entènasyonal kowòdone pou kontwole COVID-19 yo te nòmalman inègzistan, sa ki poze kesyon an—poukisa mond lan te tèlman prepare pou pandemi sa a? E sa ki pi enpòtan, poukisa enstitisyon ki gen responsablite prensipal pou pwoteje sante piblik mondyal la, Òganizasyon Mondyal Lasante a, te echwe yon fason katastwofik konsa?”

Kòm 10 pwen ki anba yo pral detaye, move etap nan nivo ki pi wo nan OMS la te mennen nan reta ak konfizyon ak konsekans terib atravè mond lan. Direktè Jeneral OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus finalman pote responsablite pou aksyon OMS, oswa mank de sa yo, depi kòmansman pandemi COVID-19 la. Nan limyè de reyalite sa yo, li klè ke Dr Tedros pa ta dwe re-eli kòm direktè jeneral pou yon dezyèm manda senk ane nan OMS la.

Kòm evidans SARS, Ebola, Zika, ak COVID-19, chak nouvo epidemi maladi enfektye genyen yon seri pwopriyete inik ki poze defi inatandi epi ki mande yon repons espesyalize. Pa gen okenn solisyon pare pou tout epidemi, men an tèm de pi bon pratik sante piblik ki baze sou prèv, gen prensip debaz inivèsèl, tankou transparans, responsablite, ak kowòdinasyon. KI MOUN KI, anba gidans Tedros, te lajman echwe pou aplike epi kenbe prensip sa yo pandan y ap reponn COVID-19 nan fason sa yo:

  1. Pandan ke li poko klè egzakteman ki lè ak ki kote COVID-19 te premye eklate, nou konnen ke li te pi bonè pase premye OMS te rapòte. Yon resan etidye an Itali mete premye ka yo anvan premye ka a idantifye nan Lachin. Anplis de sa, uit syantis an Lachin te leve alam sou yon viris roman an Desanm 2019 epi yo te arete ak entèwoje pa otorite yo. Yon Inivèsite Harvard analiz te montre trafik ogmante nan enstalasyon sante Wuhan ki te retounen nan mwa Out 2019. KI MOUN KI swa pa t gen yon sistèm avètisman bonè efikas, te konnen sou viris sa a epi li pa t rapòte li, oswa gouvènman Chinwa a te anpeche l konnen sou li. Rezilta a se ke COVID-19 gaye pou mwa anba rada a, kidonk anpeche kontajman efikas ak pave wout la pou yon pandemi dezas.
  2. Yon fwa KI MOUN KI te rekonèt aparisyon viris la nan kòmansman mwa janvye 2020, li te reziste presyon nan men moun ki gen enterè kle yo, tankou AHF, epi li pa t fè. deklare yon Ijans Sante Piblik ki Enkyete Entènasyonal jiska 30 janvye 2020. Rive nan fen janvye, te gen plis pase. 8,000 ofisyèlman rapòte ka COVID-19. Sa a te kontribye nan satisfaksyon nan pati nan peyi yo nan prepare ak reponn efektivman.
  3. Malgre pwopagasyon COVID-19 nan plizyè peyi, OMS te tann 40 jou anplis jiska 11 mas 2020 pou deklare yon pandemi.
  4. Direktè Jeneral OMS la repete fè lwanj Repons Lachin nan COVID-19 malgre konnen ke otorite li yo echwe pou yo aji rapidman ak transparan, gaspiye tan presye pou mond lan reponn. Anplis de sa, KI MOUN KI te konnen ke Lachin te kenbe done vital sou viris la epi li te bloke syantis endepandan pou yo antre pou mennen ankèt sou orijin viris la. WHO a delegasyon sèlman dènyèman te ale nan Lachin epi yo te refize aksè a done sous epi li te ak anpil atansyon jere pa otorite Chinwa.
  5. Panèl OMS la, ki te voye nan Lachin pou mennen ankèt sou orijin COVID-19, te pa totalman endepandan. Li te chwazi nan kowòdinasyon ak gouvènman Chinwa a ak enkli moun ki te gen konfli enterè klè akòz travay anvan ak Wuhan Institute of Virology. Menm nan yon sitiyasyon kote enpasyalite te esansyèl, OMS pa t gen ase lidèchip oswa pouvwa pou rann peyi yo responsab.
  6. Pandan tout pandemi sa a, OMS te echwe pou bay enfòmasyon syantifik otorite, done, ak gid operasyon pragmatik ki ta ka enfòme efò mondyal yo kontwole viris la. Kòm yon rezilta, prèske tout peyi aji poukont li ki gen rapò ak rapò ka, restriksyon sou vwayaj, ak konsèy, sa ki lakòz dezòd ak kontribye nan pwopagasyon maladi a.
  7. KI MOUN KI te manke yon estrateji kominikasyon aderan. Yo te pale avèk otorite sou bagay yo pa t konprann men yo te pale ak tout bagay ki klè. Kèk egzanp genyen inisyal enkonsistans nan si te gen kontinyèl moun-a-moun transmisyon, efikasite nan mask yo, ak efikasite ak sekirite nan Ibuprofen oswa itilizasyon dexamethasone pami pasyan COVID-19 yo.
  8. KI MOUN KI pat devlope yon estrateji vaksen efikas. Travay ak KOVAX, yo echwe pou rasanble resous ki nesesè pou garanti aksè a vaksen pou mond devlope yo, yo pa t defann egzansyon patant esansyèl yo, epi yo pa t bay konsèy efikas sou estanda minimòm oswa efè segondè yo. Kounye a, COVAX espere bay ase vaksen pou pwoteje 20% nan moun nan 92 nasyon ki gen pi ba revni, men KI MOUN KI di ke yo sispann COVID-19, nan omwen 70% moun bezwen pran vaksen an.
  9. KI MOUN KI echwe pou apwoche ak ankouraje mobilizasyon sosyete sivil la ede edike ak konvenk kominote yo kolabore ak mezi prevansyon.
  10. KI MOUN KI te echwe pou pou bay oswa menm etabli estanda alè pou ekipman pwoteksyon debaz yo.

Pou rezon sa yo ak anpil lòt, mond lan bezwen yon nouvo achitekti sekirite sante piblik. Se nati OMS la, ki reponn a 194 minis sante yo, ki trè politize, epi li ankouraje abondan nan Jenèv - lwen chan batay la - ki fè li inefikas nan konbat sa a ak nenpòt pandemi nan lavni.

Kominike pou laprès sa a se Pati 1 nan yon deklarasyon ki gen de pati sou bezwen ijan pou refòm fondamantal sistèm sante piblik mondyal la. Pati 2 pral mete aksan sou fason yo ta dwe fèt estrikti pou yon nouvo Konvansyon Sante Piblik mondyal amelyore.

Fon Global dwe elaji manda li bay lòt pandemi
AHF: Lancet Paper fè ka pou yon konvansyon sou sante piblik mondyal