AHF salye Administrasyon Biden paske li te bay lòd pou 6 konpayi dwòg yo retabli rabè pri yo

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

HRSA selibatè AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi ak United Therapeutics paske yo te an vyolasyon dirèk lwa ki tabli pwogram 340B la lè li refize ilegalman rabè sou medikaman sou preskripsyon bay klinik ak lopital san bi likratif.

WASHINGTON (18 me 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF) te felisite administrasyon Biden an paske li te rann konpayi dwòg san wont, visye yo responsab pou yo te refize ilegalman rabè sou medikaman sou preskripsyon bay klinik ak lopital san bi likratif paske yo t ap itilize famasi kontra yo.

Nan dat 17 me, Administrasyon Sèvis Resous Sante Etazini (HRSA) te voye sis lèt pou enfòme AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi ak United Therapeutics ke yo an vyolasyon dirèk lwa ki tabli Pwogram Prix Medikaman 340B la. (Deklarasyon pou laprès HRSA sou lèt vyolasyon yo).

“Plizyè milye founisè ki pa fè pwofi depann de pwogram 340B pou kenbe pòt yo louvri pou sèvi popilasyon vilnerab yo. 340B pa koute kontribyab yo anyen epi li pwolonje pwogram federal ki ranfòse rezo sekirite swen sante yo, yon sistèm ki deja ensiste anpil nan yon sistèm ki anrichi endistri pharmaceutique pou pwofi a,” te di. Tom Myers Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik pou AHF. “Nou kontan Administrasyon Biden te montre li pral defann Pwogram 340B ke endistri pharmaceutique la ap eseye trangle chak jou. Sepandan, lagè a pa fini. Nou espere ke administrasyon an mennen batay la bay lòt predatè 340B, tankou manadjè benefis famasi ak konpayi asirans prive ki ap eseye vòlè benefis 340B ki sipòte klinik filè sekirite ak lopital riral yo.”

Dapre sit entènèt HRSA a, "Pwogram 340B (pwogram pri dwòg). pèmèt antite ki kouvri yo detire resous federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè. Manifakti k ap patisipe nan Medicaid dakò pou bay antite ki garanti yo medikaman pou pasyan ekstèn yo nan pri siyifikativman redwi.”

Politik Pro Heath Care rapòte sou aksyon administrasyon an yè pou kontwole konpayi dwòg yo vakabon, ekri: “HHS te fikse yon dat limit 1ye jen pou pwodiktè dwòg yo rekòmanse peman bay famasi kontra ki patisipe nan pwogram rabè 340B la, ki ede moun ki gen revni fèb jwenn medikaman. Anba 340B, gen kèk lopital ki pa gen famasi nan kay la kontra avèk konpayi deyò pou dispanse medikaman sou non yo - e endistri pharmaceutique la depi lontan pa kontan ke rabè yo te pwolonje nan konpayi sa yo."

Viryèl Panel sou Trete Pandemi - Enskri Jodi a!
'VOW' pou òganize Lanse Press Ewopeyen an atravè Zoom Mardi, 18 me