AHF: Lancet Paper fè ka pou yon konvansyon sou sante piblik mondyal

In Anons Spesyal, Mondyal pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (5 me 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo founisè swen VIH/SIDA nan lemonn nan lemonn, te make jodi a piblikasyon yon atik rechèch ki revize parèg ki gen tit "Yon konvansyon sou sante piblik mondyal pou 21yèm syèk la" nan jounal prestijye Lancet Public Health.

 

Papye a prezante 10 rekòmandasyon ki vize a transfòme sistèm sante mondyal la pou li ka vin pi transparan, responsab, ak kowopere lè li reponn a ijans sante entènasyonal tankou COVID-19. Pou reyalize objektif sa yo, atik la mande pou ratifikasyon yon nouvo konvansyon oswa trete sou sante piblik mondyal. Tèks konplè etid ki pibliye a disponib gratis isit la atravè The Lancet sit entènèt.

 

Etid la te ko-otè pa 21 moun ki panse sante piblik mondyal, ki gen ladan Prezidan AHF Michael Weinstein ak Doktè Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif AHF Global Public Health Institute nan University of Miami. Inivèsite Miami te fè etid la ak sipò finansye AHF.

 

“AHF ap sonnen alam sou eta pòv preparasyon pou ijans sante piblik mondyal la epi mande pou yon Konvansyon Global Sante Piblik depi 2015. Malerezman, menm apre Ebola ak Zika, kèk moun te koute avètisman an jiskaske li te twò ta ak COVID-19, ” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. "An reyalite, rechèch pou atik The Lancet te kòmanse an 2019, mwa anvan COVID-19 te rekonèt piblikman. Lè a rive finalman pou mond lan elve sante piblik mondyal la nan menm nivo deferans ak koperasyon miltilateral ke yo rezève pou sektè tankou kontwòl trafik aeryen, nonproliferasyon nikleyè, ak komès entènasyonal. Nou espere ke papye sa a pral poze baz pou reyalize chanjman dirab nan fason mond lan goumen ak prepare pou pandemi yo.”

 

Etid la se yon pwodwi kolaborasyon ant Enstiti Sante Piblik Global AHF nan Inivèsite Miami ak depatman Syans Sante Piblik nan inivèsite a. Ekip rechèch la sentèz rekòmandasyon yo nan fè ak analize entèvyou apwofondi ak 29 ekspè dirijan nan yon seri divès disiplin, tankou sante piblik, politik piblik, medikaman, diplomasi, ak ekonomi.

 

"Anpil rekòmandasyon yo te pwodwi pandan ane yo sou fason pou prepare epi reponn a pandemi yo, men nou ka wè kounye a, ak plis pase twa milyon moun ki mouri ak plizyè milyon plis soufri maladi ak devastasyon ekonomik, rekòmandasyon sa yo trajikman tonbe kout, sitou paske yo pa t. totalman aplike,” te di Doktè Jorge Saavedra. "Depi nan kòmansman an, lè nou te kòmanse fè etid nou an, ke The Lancet te pibliye kounye a, nou te apwoche pwojè a ak aplikasyon an nan tèt ou - nou pa t ap planifye sispann nan piblikasyon an. Nou detèmine pou wè rekòmandasyon sa yo enkòpore nan yon Konvansyon Global Sante Piblik nan nivo ki pi wo nan gouvènman an pa chèf deta, kidonk nan plizyè fason, travay nou an fèk kòmanse. Nou pa ka kite yon lòt pandemi pase san nou pa fè tout sa nou kapab pou nou pi byen prepare pou pwochen an.”

 

# # #

Dis Fason KI MOUN KI katastrofik echwe mond lan
AHF salye Prezidan Biden poutèt li sipòte yon dispans patant vaksen yo