VIDEO: Final Round COVID-19 nan Konferans Amerik la

In Defans mondyal la, Meksik pa Fiona Ip

AHF ak patnè yo fèk fini dènye wonn COVID-19 nan Konferans Amerik yo ak yon sesyon ki te eksplore enpòtans ekite nan sante nan rejyon ki pi frape pa nouvo coronavirus la.

Nou envite w gade videyo sesyon an pi wo a pandan palist ekspè yo te diskite sou pwochen faz pandemi an epi navige kesyon enpòtan sou aksè egal a vaksen ak lòt resous estratejik—ki gen ladan vantilatè, ekipman pwoteksyon pèsonèl ak lòt medikaman.

Si nou vle bat COVID-19 epi aprann pi byen reponn a epidemi fiti yo, nou dwe kontinye fè konsyans sou aspè enpòtan nan ekite sante ak preparasyon pou kont maladi enfeksyon!

VIDEO: Seks-Ed nan Jounen Jèn Zanbi
AHF Ankouraje Efò Diplomasi Vaksen COVID Biden yo