Resipyan Kapòt Kreyatif Debut sou Campus!

In Lachin, Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Yon konkou ki gen ide kreyatif pou resipyan distribisyon kapòt sou yon kanpis inivèsite lokal te konsantre nan yon dènye evènman ki te òganize pa AHF Lachin ak patnè otorite sante gouvènman an. Inisyativ elèv la te dirije te vize rive jwenn plis pase 60% nan patisipan kolèj seksyèlman aktif atravè peyi a ki rapòte pa sèvi ak kapòt.

Jij pou kanpay Kapòt Anbasadè Alliance te chwazi nèf konpetitè ki genyen nan plizyè douzèn desen yo te soumèt pou veso kapòt. Lè sa a, moun ki chwazi yo te mete pwodwi fini yo nan diferan kote atravè kanpis Shanxi Inivèsite a epi yo te telechaje foto yo sou medya sosyal.

Yon Anbasadè Kapòt ki te mete veso li kote elèv yo rekipere pakè yo te di, “Se la prèske chak elèv ale chak jou. Li pral raple nou ke kapòt se yon bagay ki nesesè pou fè sèks!" Yon lòt konkiran te ajoute ke kapòt yo ta dwe mete nan twalèt piblik - ki ta ede destigmatize yo epi "fè kapòt alamòd ak fre!"

"Rechèch ki sot pase yo di nou ke plis pase 3,000 etidyan kontra VIH chak ane, prensipalman akòz sèks san pwoteksyon," te di AHF Azi Chèf Adjwen Biwo Dr Yugang Bao. "Li enpòtan anpil pou jèn yo pran kontwòl sante yo, epi ak kanpay tankou Kapòt Anbasadè Alliance, elèv yo ka ede edike kamarad yo sou prevansyon VIH epi fè yo konnen enpòtans pou pratike sèks ki pi an sekirite."

Apre seremoni prim lan, seleksyon yo te patisipe nan yon atelye kote yo te eksprime vizyon yo ak plan yo pou aktivite defann kapòt pou lavni nan kolèj la. AHF Lachin planifye pou elaji kanpay Kapòt Anbasadè Alliance ak tès VIH nan lekòl atravè tout pwovens kote AHF opere.

AHF akeyi Ogmantasyon Bidjè HUD 15% Pwopoze Biden
VIDEO: Seks-Ed nan Jounen Jèn Zanbi