Sanzabri: AHF di 'LA se yon vil ki pa travay' nan New LA Times Ad

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

 Advocacy ad ankouraje tou nouvo solisyon; pral kouri dimanch 14 mas nan Los Angeles Times

LOS ANGELES (13 mas 2021) Defann jistis lojman soti nan AHF ak bra li a defans lojman, Lojman se yon dwa moun (HHR), pral lanse yon nouvo anons defans nan Los Angeles Times ki konsantre sou apwòch ki echwe depi plizyè ane pa ofisyèl Vil ak Konte yo nan kriz sanzabri ak lojman abòdab nan Los Angeles. Anons la sijere revizyon rapid, nan tout sistèm nan ki ta ka lakòz solisyon pi efikas ak pi vit nan pwoblèm nan kontinyèl-e malerezman ogmante-. Li pral kouri dimanch 14 mas 2021 sa a.

Pwovokatif titre "LA se yon vil ki pa travay," anons jounal kat koulè plen paj la pran fòm yon vye jounal jòn ki soti nan yon epòk tan lontan ak banyè a: 'Nouvèl Lojman. Yon foto jodi a nan yon kan anba tant ki chaje ak fatra.

Anons la nòt:

"Los Angeles te yon fwa yon vil nou ta ka fyè, men mank de lidèchip ak yon chemen klè pou pi devan te kite nou ak yon kriz imanitè nan pwopòsyon sezon."

 

Li idantifye tou konpòtman ak aksyon ki te vin obstak pou monte yon repons vrèman efikas nan tout rejyon an nan kriz la, tankou:

  • Devlopè Kòporasyon yo kontinye bati to sou mache a ak lojman liksye, ak esklizyon rezidan ki gen anpil ti revni ak ti revni. Nou ap depanse lajan kontribyab yo pou konstwi inite ki pa rive jwenn moun ki plis bezwen li.
  • Devlopman pou lojman pou moun ki san kay yo ap anvayi nan terezon, ak enspektè ki soti nan menm depatman an apwouve epi answit rejte plan ak amelyorasyon, kite devlopè lojman san bi likratif yo pa gen okenn plan pou pote lojman enpòtan sou entènèt.
  • Apre votè yo te apwouve Mezi HHH, Vil la pa t adopte kontwòl pri sou lojman epi li te depanse plis pase $500,000 a $700,000 pou ti inite lojman pou sanzabri. Pou sa yo te depanse, li ta mwens chè pou achte kondominyòm ak kreye pwopriyetè kay.
  • Konvèsyon motèl nan lojman pèmanan ap fè fas ak restriksyon kòd ki kite inite yo vid pandan ke moun mouri nan lari yo.

Sepandan, anons AHF sou defans pou moun ki san kay pa sèlman gen entansyon kritike sitiyasyon an nan repons sanzabri nou an. Defansè yo tou sijere aksyon konkrè, pafwa trè debaz ki ta ka ede amelyore repons rejyonal la nan tout Greater Los Angeles. Pami lide sa yo:

 

  • Diminye pri pou konstwi inite yo lè l sèvi avèk lojman modilè prefabrike oswa pran avantaj de estrikti ki egziste deja, tankou motèl, lè w itilize re-itilizasyon adaptab.
  • Sispann konvèsyon biwokratik nan motel ak limyè vèt ak nouvo lojman pou moun ki san kay, lè nou rekonèt sanzabri se yon kriz sante piblik ak imanitè ki reprezante yon ijans.
  • Sispann gaspiye lajan sou reparasyon tanporè ak solisyon ki se yon pòt k ap vire tounen nan sanzabri epi depanse li pito nan lojman pèmanan. Kontribyab yo depanse $35,000 a $45,000 pou chak moun ki pa gen kay kwonik epi ki depanse anpil mwens pou moun ki nan lojman pèmanan.
  • Pwofite inite vid yo atravè vil la ak Konte Los Angeles pou mete kominote ki pa gen kay nou an nan lojman pèmanan.

Semèn pase a (dimanch 7 mas 2021) AHF te pibliye yon lòt anons plen paj Los Angeles Times pou selebre Fondasyon Lojman Sante li a (HHF). HHF, ki te lanse nan fen ane 2017, se branch pwodiksyon lojman nan AHF, bay inite lojman desan a yon pri abòdab pou moun ki gen revni fèb, ki gen ladan fanmi ki gen timoun, ak moun ki te deja san abri oswa ki san kay. Anons defans sa a, titre "Fanmi Lojman AHF a," se te yon kolaj ki gen koulè klere nan ansyen foto ak rann plizyè nan otèl ak motèl ki pi gran ke AHF te achte pandan twazan edmi ki sot pase yo pou repare ak reutilize kòm lojman ki gen anpil revni. Depi 2017, AHF te achte nèf ansyen otèl SRO ak motèl nan Greater Los Angeles e li te kreye prèske 900 inite lojman.

 

# # #

 

 

 

Peyi Rich yo akize vaksen yo ak yon pandemi
AHF: viktwa! 45 Anba Market Inite ki enkli nan Luxury Tower nan Hollywood