Kòm pousantaj STD eksploze, AHF mande pou finansman gouvènman an pou prevansyon, tès ak tretman inovatè.

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Depi ane 2000, enfeksyon seksyèlman transmisib Ozetazini te plis pase double, alòske an menm tan, finansman federal pou prevansyon ak swen STI te tonbe 40%.

 

AHF ap mande otorite politik ak sante yo pou yo retabli ak ogmante finansman, epi li sipòte Kowalisyon Nasyonal Direktè STD fè yon apèl pou $273M pou Divizyon Prevansyon STD CDC a ansanm ak etablisman yon kouran separe $500M pou klinik espesyalite STD nan peyi a.

 

WASHINGTON (29 mas 2021) An repons a nouvèl alarmant sou pousantaj anrejistreman enfeksyon seksyèlman transmisib (ITS) atravè peyi Etazini an pandan de deseni ki sot pase yo, ki gen rapò ak rediksyon finansman korespondan gouvènman an, AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a ap mande pou restorasyon epi ogmante anpil finansman federal pou sipòte nouvo pwogram ak apwòch prevansyon, tès ak tretman STD. AHF ap sipòte tou yon apèl Koalisyon Nasyonal Direktè STD a pou $273 milyon dola nan finansman federal pou Divizyon Prevansyon STD CDC a ansanm ak etablisman yon kouran separe $500 milyon dola pou klinik espesyalite STD nan peyi a.

 

Dènye rapò ki soti nan Akademi Nasyonal Syans, Jeni, ak Medsin (NASEM), Kowalisyon Nasyonal Direktè STD (NCSD), ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) dokimante ogmantasyon dramatik nan enfeksyon:

 

  • Kantite IST yo plis pase double depi ane 2000, soti nan 1.1 milyon dola a 2.4 milyon dola nan 2018 [1].
  • An menm tan an, finansman federal pou STIs te diminye 40% [2].
  • Pi mal, CDC estime ke STS akeri yo nan yon sèl ane koute sistèm swen sante Ameriken an prèske $ 16 milya dola [3].

 

"Pandan ane ki sot pase a ak pandan tout kou pandemi kowonaviris la, mond lan te aprann leson ki kase sou jan enfrastrikti sante piblik enpòtan yo," te di. Whitney Engeran Cordova, direktè siperyè Divizyon Sante Piblik AHF. “Finansman, kowòdinasyon ak anfaz sou sante kolektif nou an se kounye a—epi yo ta dwe rete—devan ak sant. Maladi transmisib seksyèlman yo te inyore pou twò lontan, ak konsekans devastatè. Depatman sante yo ap retresi, klinik kominotè yo ap fèmen, trase kontak ap diminye, epi edikasyon sou sante seksyèl yo minim. Nou rantre nan NASEM ak NCSD epi mande lejislatè yo pou sipòte apwòch inovatè pou sèvis prevansyon, tès ak tretman STI.”

 

“Konbyen fwa klòch yo dwe sonnen? Si nou pa double envèstisman nou an nan prevansyon IST, nou pral non sèlman pèdi kontwòl epidemi sa a, men n ap agrave kriz la pi lwen,” te di. Adam Sukhija-Cohen, PhD, MPH, direktè rechèch sou defans ak politik nan Rechèch Divizyon Sante Piblik AHF. "Kounye a, nou wè malerezman tou yon ogmantasyon nan enfeksyon ki reziste sèlman tretman ki disponib nou yo [4] ansanm ak dènye rapò sou enfeksyon gonokòk gaye akòz gonore ki pa trete [5], ak nouvo MST tankou Mycoplasma jenital [6].”

 

Kowalisyon Nasyonal Direktè STD yo te reponn ak rapò NASEM ki sot pase a lè li te mande Kongrè a pou "ogmante finansman (a $272.9 milyon) pou Divizyon Prevansyon STD nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), epi etabli yon kouran finansman $500 milyon pou soutni klinik espesyalite STD nan peyi a.".

 

AHF sipòte NCSD nan efò sa yo ak nimewo demann finansman yo site yo.

 

Referans

 

[1] Dapre kantite klamidya, gonore, ak sifilis prensipal ak segondè. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2019). Siveyans Maladi Transmèt Seksyèlman 2018. Disponib sou Entènèt: https://www.cdc.gov/std/stats18/STDSurveillance2018-full-report.pdf

 

[2] Kowalisyon Nasyonal Direktè STD. (28 out 2018). STD yo frape pi wo rekò ankò, menase dè milyon de lavi Ameriken. Disponib sou entènèt: https://www.ncsddc.org/stds-hit-record-highs-again-threatening-millions-of-american-lives/

 

[3] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (21 janvye 2021). Enfeksyon Transmèt Seksyèlman Prevalans, Ensidans, ak Estimasyon Pri Ozetazini. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/statistics/prevalence-2020-at-a-glance.htm

 

[4] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (Desanm 2020). Abòde menas gonore ki reziste dwòg. Fèy enfòmasyon CDC. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/drug-resistant-gonorrhea.pdf

 

[5] Rezo Alèt Sante Konte Los Angeles. (22 fevriye 2021). Enfòmasyon CDPH: Ogmante Enfeksyon Gonokok difize nan Kalifòni – Resous ki gen ladan yon webinar sou 2/23/21. Disponib sou entènèt: http://publichealth.lacounty.gov/lahan/alerts/CDPHDGI022221.pdf

 

[6] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (4 jen 2015). Pwoblèm Emerging yo. Mycoplasma jenital. Gid 2015 pou Tretman Maladi Seksyèlman Transmèt. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/tg2015/emerging.htm

 

 

2000, enfeksyon seksyèlman transmisib Ozetazini te plis pase double alòske an menm tan, finansman federal pou prevansyon ak swen STI te tonbe 40%.

 

AHF ap mande otorite politik ak sante yo pou yo retabli ak ogmante finansman, epi li sipòte Kowalisyon Nasyonal Direktè STD fè yon apèl pou $273M pou Divizyon Prevansyon STD CDC a ansanm ak etablisman yon kouran separe $500M pou klinik espesyalite STD nan peyi a.

 

WASHINGTON (29 mas 2021) An repons a nouvèl alarmant sou pousantaj anrejistreman enfeksyon seksyèlman transmisib (ITS) atravè peyi Etazini an pandan de deseni ki sot pase yo, ki gen rapò ak rediksyon finansman korespondan gouvènman an, AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a ap mande pou restorasyon epi ogmante anpil finansman federal pou sipòte nouvo pwogram ak apwòch prevansyon, tès ak tretman STD. AHF ap sipòte tou yon apèl Koalisyon Nasyonal Direktè STD a pou $273 milyon dola nan finansman federal pou Divizyon Prevansyon STD CDC a ansanm ak etablisman yon kouran separe $500 milyon dola pou klinik espesyalite STD nan peyi a.

 

Dènye rapò ki soti nan Akademi Nasyonal Syans, Jeni, ak Medsin (NASEM), Kowalisyon Nasyonal Direktè STD (NCSD), ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) dokimante ogmantasyon dramatik nan enfeksyon:

 

  • Kantite IST yo plis pase double depi ane 2000, soti nan 1.1 milyon dola a 2.4 milyon dola nan 2018 [1].
  • An menm tan an, finansman federal pou STIs te diminye 40% [2].
  • Pi mal, CDC estime ke STS akeri yo nan yon sèl ane koute sistèm swen sante Ameriken an prèske $ 16 milya dola [3].

 

"Pandan ane ki sot pase a ak pandan tout kou pandemi kowonaviris la, mond lan te aprann leson ki kase sou jan enfrastrikti sante piblik enpòtan yo," te di. Whitney Engeran Cordova, direktè siperyè Divizyon Sante Piblik AHF. “Finansman, kowòdinasyon ak anfaz sou sante kolektif nou an se kounye a—epi yo ta dwe rete—devan ak sant. Maladi transmisib seksyèlman yo te inyore pou twò lontan, ak konsekans devastatè. Depatman sante yo ap retresi, klinik kominotè yo ap fèmen, trase kontak ap diminye, epi edikasyon sou sante seksyèl yo minim. Nou rantre nan NASEM ak NCSD epi mande lejislatè yo pou sipòte apwòch inovatè pou sèvis prevansyon, tès ak tretman STI.”

 

“Konbyen fwa klòch yo dwe sonnen? Si nou pa double envèstisman nou an nan prevansyon IST, nou pral non sèlman pèdi kontwòl epidemi sa a, men n ap agrave kriz la pi lwen,” te di. Adam Sukhija-Cohen, PhD, MPH, direktè rechèch sou defans ak politik nan Rechèch Divizyon Sante Piblik AHF. "Kounye a, nou wè malerezman tou yon ogmantasyon nan enfeksyon ki reziste sèlman tretman ki disponib nou yo [4] ansanm ak dènye rapò sou enfeksyon gonokòk gaye akòz gonore ki pa trete [5], ak nouvo MST tankou Mycoplasma jenital [6].”

 

Kowalisyon Nasyonal Direktè STD yo te reponn ak rapò NASEM ki sot pase a lè li te mande Kongrè a pou "ogmante finansman (a $272.9 milyon) pou Divizyon Prevansyon STD nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), epi etabli yon kouran finansman $500 milyon pou soutni klinik espesyalite STD nan peyi a.".

 

AHF sipòte NCSD nan efò sa yo ak nimewo demann finansman yo site yo.

 

Referans

 

[1] Dapre kantite klamidya, gonore, ak sifilis prensipal ak segondè. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (2019). Siveyans Maladi Transmèt Seksyèlman 2018. Disponib sou Entènèt: https://www.cdc.gov/std/stats18/STDSurveillance2018-full-report.pdf

 

[2] Kowalisyon Nasyonal Direktè STD. (28 out 2018). STD yo frape pi wo rekò ankò, menase dè milyon de lavi Ameriken. Disponib sou entènèt: https://www.ncsddc.org/stds-hit-record-highs-again-threatening-millions-of-american-lives/

 

[3] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (21 janvye 2021). Enfeksyon Transmèt Seksyèlman Prevalans, Ensidans, ak Estimasyon Pri Ozetazini. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/statistics/prevalence-2020-at-a-glance.htm

 

[4] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (Desanm 2020). Abòde menas gonore ki reziste dwòg. Fèy enfòmasyon CDC. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/drug-resistant-gonorrhea.pdf

 

[5] Rezo Alèt Sante Konte Los Angeles. (22 fevriye 2021). Enfòmasyon CDPH: Ogmante Enfeksyon Gonokok difize nan Kalifòni – Resous ki gen ladan yon webinar sou 2/23/21. Disponib sou entènèt: http://publichealth.lacounty.gov/lahan/alerts/CDPHDGI022221.pdf

 

[6] Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi. (4 jen 2015). Pwoblèm Emerging yo. Mycoplasma jenital. Gid 2015 pou Tretman Maladi Seksyèlman Transmèt. Disponib sou entènèt: https://www.cdc.gov/std/tg2015/emerging.htm

 

 

Pa gen transparans = Pa gen konfyans: Rapò sou orijin COVID-19 defekte depi nan kòmansman an, di AHF
AHF salye pwomès Etazini sou COVID-19 ak SIDA