AHF salye pwomès Etazini sou COVID-19 ak SIDA

In Mondyal, Global En, Nouvèl pa Julie Pascault

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal VIH/SIDA, fè lwanj jodi a gouvènman Etazini an paske li fèk apwouve $ 3.5 milya dola nan nouvo afektasyon pou la Fon Global pou konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya ak $ 250 milyon pou Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR) kòm yon ekspresyon angajman Ameriken pou solidarite mondyal sante piblik pandan pandemi COVID-19 la.

Nouvo finansman pou Fon Global ak PEPFAR pral ede sipòte repons pandemi an nan peyi devlope yo epi kenbe pwogram tretman VIH/SIDA ki egziste deja ki te afekte pa souch la sou sistèm swen sante akòz COVID-19. Fon Global la ak PEPFAR sipòte tretman antiretwoviral ki sove lavi pou apeprè 20 milyon moun k ap viv ak VIH atravè mond lan, e depi kòmansman pandemi coronavirus la, tou de te ogmante efò pou bay ekipman pwoteksyon COVID-19, dyagnostik, ak medikaman nan peyi ki gen revni ba ak mwayen.

"Nou remèsye administrasyon Biden ak Kongrè a paske li te pran yon etap odasye ak alè pou ranfòse repons mondyal la nan doub pandemi VIH ak COVID-19, epitou pou ranfòse pwogram ki dirije TB ak malarya - pandan tan san parèy sa yo, lidèchip. ak koperasyon nan nivo entènasyonal yo endispansab pou sante piblik mondyal, estabilite ak yon retou nan kwasans ekonomik,” te deklare Direktè Nasyonal Advocacy AHF John Hassell. "Nou espere ke angajman sa a pral sèvi kòm yon egzanp pou lòt nasyon ak yon katalis pou rezoud lòt defi grav ki anpeche repons mondyal COVID-19 la, tankou nasyonalis vaksen, hoarding, ak patant restriksyon."

Pou prèske yon ane, defansè AHF yo te angaje nan efò de baz sou rezo sosyal yo, mande pou plis finansman sipòte Fon Global la pandan y ap andose ak patisipe nan efò menm jan ki te dirije pa lòt òganizasyon. Nouvo finansman pou Fon Global ak PEPFAR fè pati yon pake repons mondyal pou COVID-11 ki prèske $19 milya ki fè pati Lwa Plan Sekou Ameriken an epi li baze sou angajman US $4 milya pou KOVAX, yon inisyativ ki gen entansyon bay vaksen COVID-19 nan peyi devlope yo.

Kòm pousantaj STD eksploze, AHF mande pou finansman gouvènman an pou prevansyon, tès ak tretman inovatè.
Syans genyen ak Inyon Ewopeyen sou vaksen AstraZeneca