Nan Sekretè HHS Becerra, Nou gen yon chanpyon pou moun k ap viv ak VIH

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

LOS ANGELES (18 mas 2021) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te felisite Xavier Becerra pou konfimasyon li ak sèman li kòm dènye Sekretè Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini (HHS). Apre mandat siksè Becerra kòm manm Chanm Reprezantan Ameriken an e pi resamman kòm Pwokirè Jeneral Kalifòni, Prezidan Ameriken Joseph Biden te nominasyon l pou sèvi nan kabinè li a.

 

Nan yon lèt felisitasyon, Prezidan AHF Michael Weinstein di, “Nou vrèman kontan anpil paske nan ou nou gen yon chanpyon pou moun k ap viv ak VIH ki depann de HHS pou bay lidèchip nan sante piblik an koneksyon avèk kontwòl epidemi VIH la espesyalman nan domèn prevansyon ak tretman. AHF se pi gwo founisè swen sante prensipal pou moun ki riske trape ak k ap viv ak VIH. AHF se sipòtè depi lontan nan Pwogram Ryan White VIH la, Plan Prezidan Ameriken an pou Sekou SIDA (PEPFAR), Fon Global pou Konbat SIDA, TB ak Malarya (Fon Global) ak Pwogram Rabè Medikaman 340B (340B). Nan dènye sèvis ou kòm Pwokirè Jeneral Kalifòni, nou te patikilyèman fyè de defans pwogram 340B ou kont dènye atak manifaktirè dwòg yo. 340B se yon pati enpòtan nan rezo sekirite sosyal nou an ki pa koute kontribyab yo anyen. Enstitisyon ki pa gen pwofi 340B ki kouvri yo depann de ekonomi 340B pou kenbe pòt yo louvri pou popilasyon ki pi vilnerab yo.”

 

"Prezidan Biden te chwazi yon gayan reyèl pou pwochen Sekretè Sante ak Sèvis Imen li a," te di John Hassell, Direktè nasyonal defansè AHF. “Kòm manm Kongrè a ak Pwokirè Jeneral Kalifòni, Sekretè Becerra te toujou defann efò pou elaji aksè a swen sante pou moun ki pi vilnerab yo. Nou kontan ak arive li pou dirije HHS epi swete li pi bon siksè.”

 

 

Syans genyen ak Inyon Ewopeyen sou vaksen AstraZeneca
Ebola, toujou yon menas pou sante mondyal