Li lè pou nou deklare lagè sou COVID-19, se sa AHF di

In Mondyal, Global En, Nouvèl pa Julie Pascault

Yon ane nan pandemi COVID-19 la ak 2.4 milyon moun mouri, mayitid nimewo a nan sosyete a ak ekonomik globalman ap apwoche pwopòsyon nan yon gè mondyal. Lè a rive pou nou komèt yon lagè pou defann siviv limanite, avèk lajan, materyèl ak sipò piblik ki nesesè yo ki konparab ak travay imans pou defèt SARS-CoV-2.


Gen yon feblès nannan nan eseye reponn a yon pandemi nan yon fason disjointed ak dekowòdone, ak pri a chak jou nan yon apwòch pa grenn konsa se Malerezman mezire nan lavi moun. Egzanp apwòch fragman sa a gen anpil: soti nan yon mank de lidèchip inifye nan Nasyonzini (ONU) ak Konsèy Sekirite li a, nasyonalis vaksen ak pakase ekipman pwoteksyon, rive nan pa vle pa kèk peyi pou fè konpwomi sou patant dwòg oswa ouvètman pataje done syantifik enpòtan anpil. . Yon mond divize pa ka genyen batay sa a.

"Tout kominote entènasyonal la bezwen trete pandemi sa a kòm si se te yon konfli fiziyad feròs, paske enpak li pi mal pase nenpòt lagè ak dife vivan nan mond lan. Pandan ke bonm yo ka pa pete nan lè a, dè milyon ap vin malad ak mouri, epi kounye a n ap pèdi lagè a,” te di Prezidan AHF Michael Weinstein. “Prevansyon pa konsistan; dyagnostik se ensifizan; tras kontak ak izolasyon se sèlman nan yon ti ponyen kote; tès jenomik se anemik; finansman se gwo inadekwat; enfòmasyon yo pa pataje lib; nivo vaksinasyon atravè lemond yo piti; varyant yo ap resevwa men an anwo; epi mond lan kontinye ap refize konsènan grandè menas la.”

Objektif yon "deklarasyon lagè" sou COVID-19 la vle di pou ranfòse bonjan estrateji sante piblik lè li prete prensip òganizasyon ak kowòdinasyon efikas nan men fòs lame yo, pa pou militarize repons lan nan yon sans literal. Nan nesesite pou pwoteje lavi ak reponn byen vit nan sitiyasyon danjere, fòs lame yo te amelyore konesans ak konpetans nan fason pou yo deplase rapidman moun ak ekipman kote yo bezwen, epi ansanm deplwaye yon sistèm kowòdinasyon konplèks pou asire fòs yo sipòte ak apwovizyone.

"COVID-19 te lakòz plis lanmò chak ane pase nenpòt lòt lagè depi Dezyèm Gè Mondyal la. Nan lòt mo, pandemi sa a te rive nan pwopòsyon ki ekivalan a yon lagè mondyal men ak pi gwo mòtalite nan plis peyi pase nan nenpòt lòt lagè nan istwa limanite, "te di Dr Jorge Saavedra, Direktè Egzekitif Enstiti Sante Piblik Global AHF nan la. Inivèsite Miami. “Nasyonzini ak OMS [Òganizasyon Mondyal Lasante] se tèt yo yon eritaj Dezyèm Gè Mondyal la—yo te kreye pou anpeche dezas imen ak sanitè ki te koze pa yon gè mondyal rive ankò. Kounye a se moman pou nou refòme tout sistèm nan ankò pou anpeche pandemi fiti yo.”

Siksè yon estrateji militè nan sitiyasyon konfli, ki aplikab tou nan yon lit kont yon pandemi ki ka touye moun, depann sou idantifye yon objektif final klè ak mezi pwogrè, mobilize sipò piblik, etabli kòmandman inifye ak rezo kominikasyon, rasanble ak pataje serye ak alè. entèlijans, ak deplwaye lojistik ak chèn apwovizyonman ki reponn ak adaptab. Malerezman, jiska jounen jodi a, eleman estratejik sa yo te manke nan nivo mondyal la nan diferan degre e sa montre sa ki pi di nan enpas nan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, yon kò mondyal pwisan ki jiskaprezan echwe pou pran aksyon ini, konsekans sou COVID- 19. Men, sa ki pi enpòtan, yon moun pa ka genyen san ase lajan. Malerezman, ogmante menm ase lajan pou finanse totalman la etablisman COVAX bay mond lan devlope ak vaksen ase te yon lit menmen.

Weinstein te ajoute: "Mond lan pa gen mwayen pou viv nan refi ankò - kounye a nou wè pwòp konsekans lè nou pa prepare. "Yon apwòch desizif ak mantalite se sa ki nesesè pou konbat lènmi komen nou an nan COVID-19. Jiskaske mond lan mete ansanm ak fòs ak rezolisyon absoli, nou pral kontinye cède tè bay agresè san figi sa a.”

AHF felisite nouvèl sou 3 milyon vaksen US COVID-19 chak jou nan mwa avril
AHF andose apèl Biden Administrasyon an pou Lachin vin pwòp sou done COVID bonè