AHF felisite nouvèl sou 3 milyon vaksen US COVID-19 chak jou nan mwa avril

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Pi gwo gwoup SIDA nan lemonn ankouraje administrasyon an pou deplwaye klinik Ryan White tou kòm sit vaksinasyon pou pi byen atenn objektif anbisye ak sove lavi. 

 

WASHINGTON 24 fevriye 2021 AIDS Healthcare Foundation (AHF) akeyi nouvèl ke Etazini pral gen 3 milyon dòz vaksen pou chak jou disponib nan mwa avril. (Gade 23 fevriye 2021 Atik politik).

 

Egzekitif ki soti nan konpayi vaksen AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ak Pfizer. temwaye yè nan Chanm Reprezantan Ameriken Enèji ak Komès Soukomite sou Sipèvizyon ak Envestigasyon kote yo chak te prezante nimewo pwodiksyon ogmante pou vaksen yo ki te apwouve pa US Food and Drug Administration (FDA).

 

"Nouvèl la ke nou finalman ogmante pwodiksyon vaksen an nan nivo ki ka mete epidemi sa a anba kontwòl trè ankourajan," te di. Jan Hassell, direktè nasyonal defans pou AHF. “Mwen gen konfyans nan pwosesis apwobasyon solid chak vaksen sa yo te sibi nan FDA a pou asire vaksen yo an sekirite epi efikas. Klinik Ryan White VIH, tankou 68 sant swen sante AHF opere nan 16 eta, Distri Columbia ak Pòtoriko, pare pou ofri sit nou yo pou administre vaksen COVID-19. Nou nan yon kous kont varyant COVID. Nou anvi ede rive jwenn popilasyon vilnerab yo ki fè klinik Ryan yo konfyans pandan y ap bay swen konpetan ak konpasyon.”

Lojman se yon dwa moun mande ofisyèl LA pou yo pwodwi vit plis lojman pou moun ki san kay
Li lè pou nou deklare lagè sou COVID-19, se sa AHF di