Repons Global COVID ki echwe Ignore Kominote yo, di AHF

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Julie

LOS ANGELES— Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) mande gouvènman yo ak enstitisyon sante piblik mondyal yo pou yo ranfòse repons pandemi an nan ogmante efò desantralize yo lè yo itilize resous ki te rabè jiskaprezan, patikilyèman sosyete sivil la ak tout òganizasyon ki gen lyen sere nan kominote a, pou yo rive jwenn plis moun ke posib. .

Avèk prèske 96 milyon ka ak plis pase 2 milyon lanmò nan lemonn, aksyon gouvènman yo te mete sou pye pou kwape nouvo enfeksyon kowonaviris yo pa gen anpil siksè, sitou nan prevansyon, ki mande yon angajman anba-up nan sektè prive ki te manke konplètman.

"Klèman, gouvènman yo dwe montre lidèchip solid nan moman yon kriz sante piblik—men ensiste sou yon apwòch tèt-desann ki pa itilize sosyete sivil la kòm yon avantaj enpòtan nan repons lan te montre li se pwoblèm ak inefikas," te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Ofisyèl yo ta dwe gade moun ki gen lyen sere ak kominote yo, tankou founisè sante kominotè, enstitisyon relijye, lekòl, biznis, asosyasyon katye ak tout kalite òganizasyon. Sosyete sivil la konsantre sou VIH/SIDA, e gouvènman poko reyalize wòl li ka jwe nan lòt maladi enfektye yo.”

Lòt etap ki ka amelyore repons COVID-19 la enkli asire kominikasyon klè, transparan, ak kout ki sipòte ak done yo. Syantis yo, doktè yo ak lidè kominotè yo dwe nan tèt yo nan enfòmasyon piblik la, olye ke politisyen yo. Distribisyon vaksen yo ka fèt nan gwo sit, men li dwe tou desantralize. Nou bezwen ijans, mwens papye ak aksè pi fasil imedyatman. Nou bezwen tou piblisite pou dènye, kreyatif pou ankouraje vaksinasyon. Ak sou prevansyon, nou bezwen yon apwòch rediksyon domaj ki minimize ekspoze men ki pèmèt moun kèlkeswa priz yo relativman pi an sekirite pandan n ap goumen kont maladi sa a. Abstinans absoli raman travay.

“Keswa se nan prevansyon, tès oswa vaksinasyon, anpil ti efò pou angaje kominote a te fèt. Sa a se anpil nan rezon ki fè efò pou kenbe viris la ap echwe, "te ajoute Weinstein. "Apwòch lou pou pale ak moun olye yo pale ak moun yo pa pral reyisi."

Deklarasyon sa a swiv dènye deklarasyon AHF deklarasyon sou wout pou pi devan ak COVID-19, ki mande pou ogmante koperasyon mondyal ak avèti sou danje ki genyen nan panse yon vaksen pral "bal an ajan" majik nou an pou sispann pandemi an.

AHF felisite Administrasyon Biden pou rantre nan COVAX ak rejwenn OMS
Pwogram Etajè Nevada yo redui nan viktwa pou pasyan VIH yo: Chanjman Federal 340B yo te sispann