Gouvènè Newsom: Lokatè Kalifòni ak Pwopriyetè Bezwen $5 milya dola – Kanpay piblisite nan tout eta a te lanse

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Anons defans yo pral parèt nan kat jounal Kalifòni (Sacramento Bee, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times ak San Diego Union Tribune) Mèkredi ak Jedi sa a, 13 ak 14 janvye.

 

Avèk $2.6 milya dola nan soulajman lwaye federal ki te dirije nan Kalifòni nan dènye pake estimilis COVID-19 la ak yon sipli $15 milya nan bidjè leta, defansè lojman yo ap chèche yon Fon Siviv Lokatè & Pwopriyetè $5 milya.

LOS ANGELES (12 janvye 2021) Defansè jistis lojman nan Lojman se yon dwa moun (HHR) ak lòt gwoup lojman yo ap mande Gouvènè Gavin Newsom ak Lejislati Kalifòni an pou yo kreye byen vit yon $5 milya dola. Fon pou siviv lokatè ak ti pwopriyetè kòm yon mwayen pou yo sispann sa anpil moun wè kòm yon kriz degèpisman kap vini ki te pouse pa ravaj ekonomik devastatè pandemi coronavirus la te lakòz nan tout Kalifòni pandan ane ki sot pase a.

Nan kad efò sa a, gwoup yo pral dirije yon seri 'Ijans degèpisman COVID la la'. anons defans nan kat jounal atravè eta a semèn sa a kòmanse jodi a, Mèkredi 13 janvye 2021 ak yon paj plen, plasman anons tout koulè nan Sacramento Bee. Sa a pral swiv pa anons nan Jedi 14 janvye nan San Francisco Chronicle, Los Angeles Times ak San Diego Union Tribune.

"Apre COVID 19, dè milyon de moun pa travay ak dè santèn de milye pral pèdi lojman san yon pake $5 milya pou lokatè ak ti pwopriyetè siviv," te deklare. Susie Shannon, direktè politik pou Lojman se yon dwa moun. “Nou mande Gouvènè a ak Lejislati Eta Kalifòni pou yo fè tout sa ki nan pouvwa yo pou yo bay 5 milya dola ki nesesè pou kenbe moun yo rete epi nou bat bravo pou Manm Asanble Miguel Santiago ak 21 lòt manm lejislati eta a ki deja travay pou fè fon sa a. yon reyalite."

Kalifòni gen yon akeyi, si sa pa ta panse, sipli bidjè leta 2021 nan omwen $ 15 milya dola (e ki yon sèl gadyen bidjè te deja prevwa ta ka gwo tankou $ 26 milya dola), dapre Bloomberg. Anplis de sa, $2.6 milya dola nan soulajman lwaye federal yo te dirije nan Kalifòni nan dènye pake estimilis ekonomik COVID-19 soti nan Washington.

Kalifòni se kounye a lakay yo nan 17 milyon lokatè, ki fè apeprè 43 pousan nan popilasyon eta a. Epi pandan ke entèdiksyon degèpisman ak moratoryom (plizyè ladan yo te pwolonje youn oswa plizyè fwa) ki te mete an plas sou yon nivo nasyonal, eta ak lokal yo te ede kenbe anpil lokatè ki gen difikilte nan kay yo, sa ki nesesè se vrèman sans asistans finansye pou tou de. lokatè ak ti pwopriyetè ki kay yo. Peman 600 dola yon sèl fwa byen entansyonèl ki soti nan gouvènman eta a oswa gouvènman federal la pral tou senpleman pa pèmèt lokatè yo kouvri obligasyon lwaye yo te manke—ak k ap grandi—ni fè pwopriyetè kay yo, ki te fè fas tou gwo difikilte ekonomik kòm konsekans pandemi an, antye.

Los Angeles Times te rapòte yè sou yon rapò tab wonn ekonomik ki fèk pibliye, li fè remake "Gwo pèt travay ki te koze pa pandemi COVID-19 nan tout peyi a pral kite dè dizèn de milye travayè ki pa gen anpil salè san kay pandan twa ane kap vini yo ..."

Dapre Times, gwoup rechèch ki baze nan Los Angeles prevwa nan rapò li a (Rapò tab wonn ekonomik "Kloke deyò") “... chomaj ki gen rapò ak pandemi sa a pral kòmanse yon sik brital nan sanzabri. Li di ogmantasyon an te kòmanse kòm yon ti gout nan 2020, men li pral triple ane sa a ak pi gwo nan 2023."

Dapre plizyè sous nouvèl, Trezò Ameriken an gen yon dat limit 26 janvye pou distribye 26 milya dola nan lajan federal soulajman lwaye bay gouvènman eta ak lokal yo. Kalifòni ap tann $2.6 milya nan fon sa yo.

 

# # #

 

Pwogram Etajè Nevada yo redui nan viktwa pou pasyan VIH yo: Chanjman Federal 340B yo te sispann
Mank koperasyon mondyal ap paralize repons COVID-19 la: Vaksen yo pa pral yon bal an ajan, di AHF