AHF felisite Administrasyon Biden pou rantre nan COVAX ak rejwenn OMS

In Defans mondyal la, Global En, Nouvèl pa Julie Pascault

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon SIDA nan mond lan, bat bravo pou anons ki sot pase Administrasyon Biden a ke Etazini pral rejwenn Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) ansanm ak COVAX, yon etablisman kowòdinasyon mondyal ki ap chèche asire aksè ekitab. vaksen COVID-19 atravè mond lan devlope.

"Pandan ke Òganizasyon Mondyal Lasante a te fè erè grav nan tout ijans sa a ak nan lòt ijans sante piblik mondyal, AHF bat bravo pou Administrasyon Biden la paske li te reangaje Etazini ak kominote entènasyonal la sou pwoblèm sante enpòtan yo," te di Terri Ford, Chèf Defans ak Politik Global AHF. . “Kounye a, travay ki difisil men nesesè a dwe kòmanse nan direksyon pou konstwi yon kad sante piblik reimajine ki transparan, ki responsab, epi ki reponn – ak yon sèl ki gen ase resous ak otorite pou aplike ak bati sou règleman sante entènasyonal mond lan bezwen pou anpeche ak reponn a. ijans sante piblik.”

Anons Sekretè Deta deziyen Tony Blinken ke Prezidan Biden ta mennen Etazini an nan COVAX se yon nouvèl byen akeyi tou, paske gen enkyetid k ap grandi ke anpil nan mond lan devlope pa ta gen aksè a ase kantite vaksen COVID-19 jiskaske osi ta. kòm 2023. COVAX bezwen dezespereman ranfòse sipò ak konfyans nan mitan peyi rich yo, ki te lajman kontoune etablisman an an favè konklizyon kontra bilateral separe ak dirijan manifaktirè vaksen yo.

"COVAX pral jwe yon wòl enpòtan nan resevwa vaksen bay moun ki pi bezwen yo, epi patisipasyon Etazini pral yon adisyon enpòtan nan efò sa a," te ajoute. "Men, jan nou te di dènyèman, vaksen an pa pral yon solisyon 'bal an ajan' pou COVID-19—monn nan ap bezwen kontinye respekte mezi kontwòl enfeksyon ak prevansyon tankou distans sosyal, maske ak lave men pou kounye a. , pandan y ap ranfòse koperasyon, kowòdinasyon ak transparans ki antoure repons pandemi an. Rejwenn OMS ak rantre nan etablisman COVAX la se etap ki nan bon direksyon an.”

AHF bay Konsèy Sekirite Nasyonzini an: Konvoke yon reyinyon ijans COVID-19 kounye a!
Repons Global COVID ki echwe Ignore Kominote yo, di AHF