AHF pou pwoteste kont Amgen nan CA sou restriksyon sou dwòg 340B ilegal (Madi, 12/22 @ 11am – midi)

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

PWOTESTASYON – Madi, 22 desanm, 11a-12midi Amgen HQ, Thousand Oaks, Kalifòni

Amgen ansanm ak uit lòt konpayi dwòg vakabon pa deklare semèn pase a ke li pral refize vann 'dwòg òfelen' (medikaman chè pou maladi ra) nan 'pri 340B' legalman obligatwa. jan seksyon 340B Lwa sou Sèvis Sante Piblik Etazini an egzije sa

Refize yo se mouvman soud pa konpayi dwòg obsèn ki rich pandan gwo pandemi coronavirus

WASHINGTON (21 desanm 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pral òganize yon manifestasyon byen lwen sosyalman ak vize karavàn machin Amgen pou refi li te anonse pou l vann sa yo rele “medikaman òfelen” a pri redui bay founisè san bi likratif ki se antite ki garanti anba Pwogram Rabè Medikaman 340B. Pwotestasyon an pral fèt madi 22 desanm apati 11è pou rive 12midi nan katye jeneral antrepriz Amgen an (1100 Rancho Conejo Blvd, Thousand Oaks, CA 91320).

Gouvènman ameriken an deja bay konpayi dwòg favè espesyal yo pou yo pwodui "dwòg òfelen" chè pou maladi ra ki ta pa abòdab.

KISA:             PWOTESYON AMGEN Pwotestasyon sosyalman byen lwen ak karavàn sou restriksyon ilegal li yo nan rabè pri dwòg pou patisipan 3240B Drug Discount Programme.

KOTE: Katye jeneral antrepriz Amgen a

1100 Rancho Conejo Blvd, Thousand Oaks, CA 91320

Cross Street: Ventu Park Rd - chèche siy Giant Amgen nan kwen an 

 

KILÈ:             Madi 22 desanm 2020.   11 am jiska 12 midi — (PT)

 

KI MOUN KI: Defansè Swen Sante atravè Sid Kalifòni

 

KONTAK: Sou sit AHF kontak: Jacqueline Burbank, +.323.208.1505, [imèl pwoteje]

Media: Ged Kenslea, AHF Comms. Dir., +1.323.791.5526, [imèl pwoteje]

De semèn de sa, Amgen te rejwenn uit lòt konpayi ki te deklare ke yo p ap ofri medikaman ankò nan pri redui 340B nan famasi kontra antite ki garanti yo jan seksyon 340B Lwa Sèvis Sante Piblik Ozetazini egzije sa.

Anons sa a se yon souflèt grav pou anpil lopital riral ak sant sante kominotè san bi likratif ki akable ak kriz COVID-19 aktyèl la. Yo depann de ekonomi ki soti nan pwogram 340B a pou kenbe ouvè pou detire pwogram swen sante federal ki deja egziste yo. Anpil nan ti founisè sa yo pa gen mwayen pou louvri epi dirije pwòp famasi yo epi sèvi ak famasi kontra yo pou maksimize patisipasyon yo nan pwogram 340B la (gade Rapò 340B).

“Nan yon moman kote sistèm sante ameriken an anba gwo estrès akòz pandemi COVID-19 la, konpayi dwòg sa a ki rich anpil te deside rann li vin pi mal. Evaris rapas Amgen pa gen limit, "te di Jan Hassell, direktè nasyonal defans pou AHF. "AHF mande Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini (HHS) pou fè travay li epi sispann atak sa a endistri dwòg san souf sou rezo sekirite swen sante Etazini an. Enstitisyon swen sante san bi likratif yo depann de ekonomi ki soti nan Pwogram Rabè Medikaman 340B pou bay pasyan ki nan bezwen ki pa gen asirans yo nan tout peyi a sèvis esansyèl pou sove lavi yo. AHF mande administrasyon Biden k ap vini an pou l fè respekte lalwa epi bay sanksyon imedya kont chak konpayi dwòg ki refize vann medikaman yo a pri 340B bay antite ki elijib ki kouvri 340B. Se yon enperatif jistis sosyal pou nouvo administrasyon an pwoteje Pwogram Rabè Medikaman 340B la.”

Pandan kèk ane ki sot pase yo, konpayi dwòg yo te eseye e echwe pou pou sèvi ak kontribisyon politik yo ak lame lobiist yo konvenk Kongrè a trangle 340B, yon pwogram ki koute kontribyab anyen.

"Kounye a, yo inilateralman pran lwa a nan pwòp men yo," te ajoute Hassell. “Kongrè a te elaji Pwogram 340B la avèk tout konesans ak apwobasyon eksplisit endistri dwòg la. An 2010, nan kad Lwa sou Swen Abòdab (ACA), Kongrè a te ogmante kantite ak kalite lopital san bi likratif ki ka patisipe.  Konpayi dwòg yo te aktivman pouse pou ACA paske yo te konnen ke, ant ekspansyon Medicaid ak manda endividyèl la, yo ta gen yon sous peman serye pou medikaman yo pou dè dizèn de milyon nouvo moun. Depi 2010, lavant total konpayi dwòg yo te ogmante kounye a pa plis pase 85 milya dola pa ane.”

AHF MILESTON: 1.5 MILYON VI KOUNYE A NAN SWEN! Pano afichaj yo dewoule nan peyi Etazini
AHF pou HRSA: Rejte Plan Kalderos pou fè mal 340B Pwogram Rabè Medikaman