AHF pou HRSA: Rejte Plan Kalderos pou fè mal 340B Pwogram Rabè Medikaman

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Pwogram Pri Medikaman 340B la ap atake endistri dwòg la ak machann konsiltan li a, Kalderos, pandan y ap eseye konvèti pwogram nan yon rabè dwòg ke manifakti yo dwe bay lopital ak klinik san bi likratif yo vin yon pwogram rabè. mete Kalderos kòm abit ki moun ki pral jwenn rabè a ak ki lè

 

Dapre lalwa, manifaktirè medikaman yo dwe bay yon rabè sou pri medikaman yo bay antite ki garanti yo (lopital san bi likratif ak klinik) anba 340B atravè yon akò avèk gouvènman an kòm yon kondisyon pou Medicaid ak Medicare kouvri medikaman yo.

 

WASHINGTON (21 desanm 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) sonnen alam la jodi a nan rapò ke konpayi dwòg - atravè vandè yo Kalderos – ap vanse ak plan pou mine pwogram dwòg 340B la – pou malè founisè filè sekirite yo, ki deja ap lite pou kenbe sèvis pou popilasyon yo nan mitan yon pandemi (340B Rapò 12/17/20). 'Plan 'Kalderos' ta konvèti a 340B Pwogram Pri Medikaman soti nan yon rabè nan yon pwogram rabè epi li ta mete Kalderos kòm abit ki moun ki pral jwenn rabè a ak ki lè, mete rena a an chaj nan poulay la, "te di. Tom Myers, AHF chèf zafè piblik ak konsèy jeneral.

Pwogram 340B a pa finanse pa kontribyab yo, men se yon rabè ke lalwa manifaktirè dwòg yo dwe bay lopital ak klinik san bi likratif atravè yon akò avèk gouvènman an kòm yon kondisyon pou Medicaid ak Medicare kouvri medikaman yo.

 

“Nenpòt moun ki achte konnen diferans ant jwenn yon rabè nan moman acha a ak yon rabè nan yon dat ki pa espesifye. Nan pi bon, rabè vle di reta long. Nan pi move, yo se ilizyon - refize lè yon manifakti jwenn fay nan aplikasyon w lan oswa resi w la oswa detèmine ke yon lòt moun te deja reklame ranbousman an. Dapre lwa 340B la, manifakti dwòg yo oblije vann medikaman bay founisè filè sekirite yo nan pri rabè oswa pi ba yo. Li pa pou manifakti dwòg oswa ajan yo detèmine ki lè oswa kiyès oswa nan ki kondisyon antite ki garanti yo jwenn pri sa a,” Myers te ajoute.

 

Kongrè a entansyonèlman elaji pwogram 340B la ak tout konesans ak apwobasyon eksplisit endistri dwòg la. An 2010, lè li te adopte Lwa sou Swen Abòdab, Kongrè a te ogmante kantite ak kalite lopital san bi likratif ki ka patisipe. Konpayi dwòg aktivman fè espresyon pou ACA a paske yo te konnen ke, ant ekspansyon Medicaid ak manda endividyèl ACA a, yo ta gen yon sous peye pou medikaman yo pou dè dizèn de milyon nouvo moun. Depi 2010, lavant total konpayi dwòg yo te ogmante plis pase 85 milya dola pa ane.

 

“Pwopozisyon sa a vyole entansyon Kongrè a ki te kreye 340B. Kalderos ap eseye ramrod nouvo modèl rabè li a, menm pandan 246 manm Kongrè a te eksprime alam yo nan yon lèt e menm pandan HRSA tèt li pa te apwouve modèl sa a. AHF mande Administrasyon Resous Sante ak Sèvis Sante Ameriken ki jere 340B a pou revandike otorite l kòm responsab pwogram 340B a epi rejte vòlè Kalderos la,” konkli Myers.

 

Tanpri vizite www.let340b.org pou plis enfòmasyon sou pwogram ak kanpay pou kenbe entegrite 340B.

AHF ap pwoteste kont Amgen nan CA sou restriksyon sou dwòg 340B ilegal (Madi, 12/22 @ 11am - midi)
AHF pou nasyon rich yo: 'Sispann Ranfòsman Patant VAX COVID-19!'