Defans VIH = Chanjman Lejislasyon an bale nan Nepal

In Global En, Nepal pa Julie

Efò konbine plizyè patnè atravè plizyè ane nan travay angaje te lakòz yon siksè defans masiv pou moun k ap viv ak VIH (PLHIV) nan Nepal - ak VIH finalman yo te rekonèt kòm yon maladi kwonik nan peyi a. Chanjman istorik sa a pèmèt PLHIV ak jiska kat manm fanmi yo kouvri anba plan asirans gouvènman an bay. Konpayi asirans lavi prive yo te kòmanse ofri tou politik bay PLHIV, yon bagay ki pa t janm tande anvan efò defans ki sot pase yo.


Defansè VIH yo pale nan konferans 2018 la pou sipòte asirans sante pou PLHIV

Ajoute PLHIV nan plan asirans sante gouvènman yo te solidifye apre de konferans nasyonal nan 2018 ak 2019 ki te òganize pa AHF Nepal, Asosyasyon Nasyonal PLHIV nan Nepal (NAP+N) ak lòt patnè. Palmantè kle yo ak ofisyèl asirans yo te prezante pwofil reyèl PLHIV yo ak fason aksè a sèvis sante ekitab pèmèt yo vin manm pwodiktif nan kominote yo epi mennen lavi ki bay satisfaksyon ak an sante.

"Konferans sa yo te montre difikilte, tou de ekonomik ak ki gen rapò ak sante, moun k ap viv ak VIH fè fas a chak jou lè yo pa konsidere yo egal nan je sosyete a," te di. Deepak Dhungel, Manadjè Pwogram Peyi pou AHF Nepal. "Ak gouvènman an rekonèt ke VIH se yon maladi kwonik men ki ka trete epi ki ka evite, yo te ale yon fason lontan nan destigmatize VIH ak mete PLHIV sou bon chemen an nan avni siksè ak an sante."

Defansè VIH depi lontan ak Prezidan NAP+N Rajesh Didiya te dyagnostike ak VIH an 2003 epi prezante tèt li kòm yon egzanp vivan nan konferans yo. "Kanpay sa a te montre ke lè gouvènman an ak sosyete sivil la travay ansanm, nou ka reyalize gwo bagay ki sove lavi," te di Didiya.

"Siyen yon memorandòm nan konpreyansyon ant NAP+N ak yon konpayi asirans lavi kle se yon etap nan bon direksyon an nan direksyon pou plis pwoteksyon pou moun k ap viv ak VIH, men nou pral kontinye defans nou an - anpil toujou rete pou akonpli," te ajoute. Didiya.

AHF koupon pou swaf nan zòn riral Nijerya
Virtual Panel Deba sou lavni Sante Piblik Ewòp la