12,000 pasèl manje rive nan kliyan AHF Afrik

In peyi Letiopi, Mondyal, Global En, Kenya, Lezoto, malawi, mozanbik, Nijerya, Rwanda, Lafrik di sid, uganda, Zanbi, zimbabwe pa Julie Pascault

Ekip AHF atravè Lafrik di yo te okipe pandan kèk mwa ki sot pase yo distribye plis pase 12,000 pasèl manje nan 11 peyi yo. Fèmen nan tout peyi a te kite dè milye de moun k ap viv ak VIH ap mande ki kote pwochen repa yo ta ka soti, paske anpil moun te pèdi travay yo epi mache manje ak machann yo te fèmen.


Benefisyè yo te kapab ranmase rasyon yo nan klinik ki sipòte yo, epi pou kliyan ki twò malad oswa ki pa t kapab vwayaje, ekip AHF te livre pakè yo lakay yo ansanm ak medikaman antiretwoviral. Pake manje yo enkli farin, savon, lwil pou kwit manje, sik, pwa ak fòmil pou timoun yo, pami lòt bagay.

"Nou te gen anpil kliyan ki te grangou anpil sa ki souvan lakòz yo refize pran ART yo sou yon lestomak vid," te di Emile Musabyimana, Chèf Sant Sante Remera nan Kigali, Rwanda. “Men, kounye a ak sipò manje sa a soti nan AHF, mwen sèten yo pral respekte tretman jan yo fè nòmalman. Nou remèsye AHF anpil pou sipò sa a ak fason li te sipòte sant sante nou an, espesyalman pandan peryòd fèmen pòt sa a an tèm de transpò, ekipman pwoteksyon pèsonèl, ak kòm toujou, sipò teknik."

Nou envite w eksplore foto ki anba yo nan egzèsis distribisyon manje yo atravè ekip peyi AHF Afrik Biwo yo, ansanm ak fidbak ki bay kè kontan nan men kliyan ak klinisyen atravè peyi yo.

peyi Letiopi


"Pa gen ti kado, tout sipò yo gen valè. Nou vle remèsye AHF nan non kliyan nou yo.”
– Mesye Tesfaye Tsegaye, Komite Sèvis Afriken, Batu Klinik Direct, Letiopi

Kenya


"Se pou Bondye beni AHF Kenya anpil. Depi COVID-19 ak restriksyon yo te kòmanse, mwen te siviv nan men nan bouch. Manje sa a pral byen lwen pou mwen ak fanmi mwen. Mwen p'ap pran ARV sou yon lestomak vid."
– AHF Kenya kliyan

Lezoto


“Nou ap lite akòz COVID-19, epi nou bezwen manje apwopriye pou pran medikaman nou yo. Nou rekonesan pou pasèl manje yo.”
– AHF Lesotho kliyan

malawi


"Sa a se yon jès alè. Yon majorite nan kliyan nou yo se pòv, epi yo depann sou ti biznis yo jwenn manje. COVID-19 te twouble anpil siviv yo. Nou rekonesan anpil antanke distri paske manje sa a pral pwoteje yo kont anpil defi y ap rankontre yo.”
– Mesye Suzumile, Koòdonatè ART nan distri Chikwawa, Malawi

mozanbik


“Depi mwen te vin malad, ou te sèvi m byen. Epi kounyeya sipò manje sa a ke AHF ap ban mwen—mwen remèsye nou anpil. Bondye beni nou tout pou kontinye ede lòt moun."
– Kliyan Sant Sante Arlindo-Muhalaze, Mozanbik

Nijerya


“Pou kèk moun, li ka piti, men pou mwen, ak pou pifò nan nou isit la, sa ou te fè a se yon gwo zafè. AHF te toujou mete souri sou figi nou... ak don manje sa a, timoun nou yo p'ap bezwen enkyete pou manje pou kèk tan. Priyè mwen se pou Bondye kontinye beni nou tout nan AHF.”
– Madam Lan Iwanje, kliyan ART, Nijerya

Rwanda


“Mwen pa ka eksprime santiman mwen kounye a, men mwen priye pou Bondye beni AHF pou sipò kontinyèl li bay moun k ap viv ak VIH yo—mwen gen benediksyon pou mwen pami benefisyè AHF yo. Sipò manje sa a pral amelyore lavi m, sitou pandan peryòd COVID-19 sa a, ki se youn nan moman ki pi difisil mwen te pase. Nan non mwen ak nan non kanmarad mwen yo, nou remèsye AHF anpil.”
– Kinyinya Health Center ART kliyan, Rwanda

Lafrik di sid


Manm kominote yo nan Flagstaff, Lafrik di sid resevwa pasèl manje nan men Tabitha Community Care, yon òganizasyon ki sipòte pa Fon Ijans AHF COVID-19.

uganda


Anplwaye AHF bay manje ak medikaman pou kliyan ki pa kapab vwayaje nan klinik klinik yo.

Zanbi


"Ak epidemi COVID-19 la, inisyativ AHF pou ba nou manje pral diminye anpil mank manje nan kay nou yo."
– ART kliyan, Zanbi

zimbabwe


"Mwen ta renmen remèsye AHF pou pasèl manje yo - ke Bondye beni w - w ap pran swen nou menm ki òfelen."
– ART kliyan, Zimbabwe

AHF Raple Swen Pasyan VIH yo se 'Sèlman yon Rele' pandan Pandemi
12,000 pasèl manje rive nan kliyan AHF Afrik