Òganizasyon Kominotè yo ini nan peyi Letiopi sou COVID Vax

In peyi Letiopi, Global En pa Julie

Manadjè Pwogram Peyi AHF Etyopi Doktè Mengistu GebreMichael pale nan konferans pou laprès.

Anpil nan nouvèl pandemi COVID-19 te deplase, ak pou bon rezon, nan plizyè konpayi pharma ak pwosesis rapid yo pou kreye yon nouvo vaksen. AHF Etyopi dènyèman te kolabore ak plizyè patnè e li te fè yon konferans pou laprès pou adrese pwoblèm kle sou pwogrè devlopman vaksen prese, ansanm ak divès wòl òganizasyon sèvis kominotè (OSC) jwe pandan kriz la.

Evènman an te atire plis pase de douzèn manm medya ki soti nan plòg enprime, dijital, radyo ak televizyon. Ko-òganizatè pou konferans pou laprès yo te la Asosyasyon Sante Piblik Etyopyen (EPHA), An Consortium of Reproductive Health Associations (CORHA) ak nan Rezo Devlopman Pro (PDN).

Doktè Mengistu GebreMichael, Manadjè Pwogram Peyi AHF peyi Letiopi, di: “Li te enpòtan pou nou òganize konferans pou laprès sa a ak patnè nou yo ann Afrik kounye a—kòm gen anpil enkoni ak deplwaye prese yon vaksen COVID-19. “Konpayi pharmaceutique yo bezwen montre yon angajman total pou divilge tout sa piblik la ta dwe konnen sou devlopman vaksen an. Apre yo tout, se piblik la ki pral sibi jijman yo.”

Doktè GebreMichael te ajoute ke yon egzanp yon mank de transparans se ak esè AstraZeneca a, yon pi gwo nan devlopman vaksen COVID. Jijman an te sispann tanporèman, men konpayi an pa t eksplike rezon egzak la. Li te idantifye pita ke youn nan patisipan yo te fè eksperyans yon efè segondè grav ki pa prevwa. Se poutèt sa transparans tèlman kritik—san li, anpil moun ta ka vin ensèten sou sekirite vaksen yo ap devlope.

Abebe Kebede, Direktè Egzekitif CHORA – yon konsòsyòm ki gen 77 OSC – te ajoute ke òganizasyon kominotè yo ap jwe wòl amelyore nan direksyon sante ak ede popilasyon vilnerab yo depi aparisyon COVID-19 nan peyi a. E menmsi pa gen okenn vaksen apwouve ankò, defansè yo dwe asire gouvènman yo ak donatè yo responsab pou vaksen yo, lè yo disponib, rive nan kominote ki pi majinalize yo.

Direktè Egzekitif PDN Ahmed Hussen te ajoute tou ke pwosesis devlopman vaksen an ta dwe gratis nan nenpòt konpetisyon ekonomik, politik oswa biznis e ke enfòmasyon egzak ki antoure vaksen yo se esansyèl pou jwenn sipò kominote a.

Kounye a gen 198 vaksen COVID-19 nan divès faz devlopman, ak nèf pi gwo nan esè faz III a gwo echèl. Nan faz III, vaksen an bay plizyè milye moun pou konfime sekirite li - ki gen ladan efè segondè ki ra - ak efikasite. Esè sa yo enplike tou yon gwoup kontwòl ki bay yon plasebo.

Magazen Thrift 'Out of the Closet' AHF yo selebre 30 ane!
AHF sonnen alam sou mank de twous tès STD nan tout peyi a