Gade sekou COVID an aksyon nan Nepal!

In Defans mondyal la, Nepal pa Fiona Ip

Akòz fèmen pòt COVID-19, AHF Nepal te fè livrezon antiretwoviral (ARV) nan papòt moun k ap viv ak VIH pandan plizyè mwa ki sot pase yo e li te bay plis pase 11,000 kliyan konsiltasyon sou sante atravè 15 sant tretman. Anplwaye yo te bay kliyan manje tou pou ede kenbe tretman an, epitou pou yo te resevwa rasyon bay kominote ki pi bezwen yo.

Men, poukisa li sou li lè ou ka gade ekip la nan aksyon! Nou envite w gade kout sa a videyo pou wè tout sa ki ale nan bay kliyan nan Nepal pandan kriz COVID-19 la ak poukisa nou dwe kontinye travay pou kenbe deseni pwogrè yo te fè nan batay VIH/SIDA!

 

AHF avèti Atak Pharma a sou Pwogram Medikaman 340B pral fè pasyan yo mal
Pride Goes Virtual nan Amerik Latin ak Karayib la