Pride Goes Virtual nan Amerik Latin ak Karayib la

In Global En pa Julie

Kit li ap travay nan kay oswa patisipe nan konferans ki òganize plizyè milye patisipan, nouvo coronavirus la te fòse mond lan vin nòmalman vityèl. Ane sa a, biwo Amerik Latin ak Karayib AHF te sezi opòtinite sa a pou mennen evènman anyèl Fyète li yo sou platfòm totalman dijital ak sesyon enfòmatif sou entènèt ki te atire plis pase 17,000 telespektatè!

Twa èdtan Zoom sesyon yo prezante ekspè AHF, aktivis ak enfliyanse ki soti nan uit peyi diferan epi yo te emisyon an menm tan an panyòl ak Pòtigè sou Facebook nan tout 10 peyi.

"Menm si COVID-19 te prezante defi pou tout moun atravè lemond, batay pou egalite ak aksè nan swen ak tretman VIH/SIDA pou kominote LGBT+ yo pa yon bagay ki ka ranvwaye," te di AHF Amerik Latin ak Karayib la, Direktè Maketing ak PR Sergio. Lagarde Moguel. "Lè nou pwofite pouvwa medya dijital yo, nou te toujou kapab rive jwenn plizyè milye moun ak mesaj defans enpòtan ki te enspire ak edike."

Sesyon vityèl yo te adrese pwoblèm kle manm kominote LGBT+ yo souvan fè fas a, tankou aksè a swen sante, dwa LGBT+ anba lalwa nan yon laj otoritè k ap grandi ak istwa pèsonèl ki kouvri kat deseni aktivis ki antoure evènman Pride yo.

Jana Villayzan, Direktè RED Trans Peru di, “Nou bezwen yon kad legal pou lwa sou divèsite sèks pou politik piblik yo ka aplike epi pwoteje kominote LGBTQ la. “Nan moman sistèm swen sante yo fin itilize ak pasyan COVID-19 yo, yo kite lòt sèvis tankou tretman VIH. Aksè nan swen sante pa konplè toutotan manm kominote transganr yo ap chwazi epi trete kòm sitwayen katriyèm klas.”

Pandan li te reflechi sou eksperyans li nan premye mach Pride li te asiste a, Nicole Finkelstein, Manadjè Pwogram Peyi AHF Mexico, te ajoute, “Mwen te reyalize jan m te gen patipri konsènan sa ki te pase la. Mwen te pote avèk mwen stigma ke mach la te sou vin toutouni nan lari yo. Se sèlman apre mwen te asiste mwen reyalize ke pou chanje bagay nou bezwen travay pou dwa nou. Kòmanse lakay, e menm lè w ale nan mach Fyète, yon moun ka goumen ak reprezante moun ki pa ka la.”

Nou envite odyans nou an ki pale Panyòl pou gade videyo sou sesyon Fyète ki anrejistre anba a epi asire w pataje yo ak fanmi w ak zanmi w!

Aksè popilasyon LGBTQI + nan sèvis sante nan yon kontèks kriz mondyal la.
Dwa LGBT ak Otoritaris nan Amerik Latin nan. LGBTQ + kilti: soti nan rezistans nan siviv.
Kat deseni Pride Marches nan Amerik Latin nan. Rakonte nou istwa ou!

Gade sekou COVID an aksyon nan Nepal!
COVID-19 Vax: Pa koupe kwen sou sekirite ak efikasite