Distribisyon Manje rive nan fanmi yo nan Repiblik Dominikèn

In Repiblik Dominikèn, Global En, Vaksinen mond nou an pa Fiona Ip

Gade yon videyo sou efò distribisyon FEUL nan bateyes yo isit la!
Kat mwa apre yo te deklare epidemi nouvo kowonaviris la kòm pandemi, dè milyon de moun atravè mond lan, espesyalman kominote ki pi majinalize yo, kontinye rete san dispozisyon ki pi fondamantal yo.
Men, yon òganizasyon kominotè nan Repiblik Dominikèn (DR), ak sipò Fon AHF, te ale pi lwen pase pou bay plis pase 1,000 manje, medikaman ak lòt rasyon nesesite bay rezidan pòv yo atravè 10 bateyes (pwononse BAH-tay - shanty). -anplasman vil lakay yo sitou travayè migran ayisyen yo ak fanmi yo). Livrezon yo te fèt apre Limen yon bouji Fondasyon (FEUL) priyorite bateyes ki pi izole yo ki pa t gen aksè a manje, famasi oswa enstalasyon sante.
"Menm anvan pandemi an, anpil moun nan bateyes te fòse yo viv chak jou, vann atik nan lari a, nan yon mache oswa atravè travay manyèl chak jou," te di. Massiel Ruiz, Manadjè Pwogram Peyi AHF Repiblik Dominikèn. Men kounye a, imigran yo pa gen dwa travay tankou anvan akòz COVID-19. Yo pa resevwa asistans gouvènman an kòm yon filè sekirite, epi ti magazen yo ak machann manje yo tout te ale. Nou bat bravo pou efò FEUL yo—yo te fè yon gwo diferans nan lavi moun ak sipò sa a ki nesesè anpil.”
Pandan distribisyon sa a, FEUL te kapab rive jwenn plis pase 800 fanmi ak edikasyon sou prevansyon COVID ak atik ki soti nan diri, pwa ak farin nan mask pwoteksyon, vitamin ak savon. Yo te distribye kapòt tou bay moun ki aktif seksyèlman ki gen plis pase 17 an ak bay chèf fanmi ki pa t ap itilize kontraseptif.
"Anplis ke rezidan yo trè vilnerab ekonomikman, yo tou pa gen aksè a sèvis sante oswa kapòt," te ajoute Ruiz. “Nan patenarya ak FEUL nou te ede pataje enpòtans prevansyon VIH atravè edikasyon, tès ak distribisyon kapòt. Nou espere kapab kontinye bay kapòt atravè dispenser, ansanm ak materyèl edikatif nan bateyes pou ogmante konsyantizasyon mezi prevansyon VIH/ITS.”
Bateye yo te kreye pou premye fwa nan kòmansman ane 1900 yo lè kouto kann ayisyen t ap travèse fwontyè DR ak espwa pou yo jwenn travay. Jodi a, koloni sa yo rete lajman chanje—pifò toujou pa gen twalèt oswa elektrisite ak dlo potab, edikasyon ak sèvis swen sante yo ra.
AHF Depoze Petisyon Tribinal Siprèm Kalifòni nan Pwosè Lojman Ekitab Hollywood
AHF mande pou yon evalyasyon vrèman endepandan nan repons OMS nan COVID-19