AHF pou Gouvènman Ameriken an: grandi yon zo rèl do ak 'Mach-In' pou garanti aksè a vaksen ak tretman COVID

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

WASHINGTON (14 jiyè 2020) An reyaksyon ak kontra ki pa bon ke endistri dwòg la ap kreye pou pwofite pandemi COVID 19 la, AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te mande gouvènman ameriken an jodi a pou l sèvi ak dwa patant li yo ak dwa "march-in" li yo dapre seksyon 1498 kòd ameriken an.

 

Lwa Bayh-Dole a pèmèt gouvènman ameriken an antre epi di yon konpayi dwòg ki sa li kapab peye pou medikaman ki nesesè pou adrese yon ijans sante piblik ijan. An 2001, pandan pè anthrax ki te kapab mete plizyè milye lavi an danje nan bilding Kapitòl Etazini an, Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini te di konpayi dwòg ki te pwodui antibyotik la pou kontrekare anthrax ke si li pa t dakò pou l vann a. Gouvènman dwòg la nan yon pri ki jis li ta egzèse dwa "mach-an" li yo anba Seksyon 1498 nan Bayh-Dole Act. Konpayi dwòg la, Bayer, desann pri a.

 

"Èske nou rive nan pwen sa a ankò nan repons mondyal nou an nan pandemi COVID la?" mande Michael Weinstein, prezidan AHF. “Deja kontribyab Ameriken an te sibvansyone $4 milya nan depans rechèch ak devlopman pou yon potansyèl vaksen COVID 19. Li te bay 1.5 milya dola bay de konpayi dwòg, Aztra-Zeneca ak Johnson & Johnson. Li te ponpe $1.6 milya dola nan konpayi dwòg Novavax pou devlopman vaksen. Pandan se tan Pfizer CEO Albert Bourla ap swiv yon pwomès ke li ta pwodui yon vaksen sou yon baz san bi likratif. Nan anpil ka, gouvènman ameriken an deja ko-posede patant sou dwòg ki nesesè pou konbat COVID. Anplis de sa, kèk konpayi dwòg ap kreye kontra sekrè ak Otorite Rechèch ak Devlopman Avanse Biyomedikal Etazini pou yo egzante yo de gouvènman an ki sèvi ak dwa mache-an."

 

“Payab piblik yo ap pran pi fò nan risk finansye ki konekte ak devlopman dwòg ak vaksen ak konpayi dwòg yo vle kenbe tout pwofi yo. Moun toupatou nan mond lan ap mouri pandan endistri dwòg la pran plizyè milya dola epi answit sèvi ak riz legal pou mete pòch li yo. Nou ap chèche pou gouvènman ameriken an grandi yon kolòn vètebral epi sèvi ak lwa nou yo pou pwoteje moun epi yo pa pwofi, "te di Jan Hassell, direktè nasyonal defans pou AHF.

# # #

AHF Briye @ SIDA 2020
AHF: Stop Stop @ estope Global SIDA Medikaman yo!