LA City Hall Press Conf JODIA (6/12) @ Midi–13% So an 2020 Konte Sanzabri mande pou revizyon total apwòch gouvènman an.

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

13% Ale nan konte sanzabri LA mande pou yon revizyon konplè sou apwòch gouvènman an

 

KONFERANS POU Laprès – LOS ANGELES CITY HALL STEPS, Lwès KARE (fè fas a Grand Park)

Vandredi, jen 12th Tan 12: 00 pm

 

Konte ofisyèl LA nan 2020 sanzabri—ki te fèt nan mwa janvye anvan pandemi coronavirus la te fè ravaj atravè rejyon an—sote 13% nan Konte LA a 66,433, soti nan 58,936 moun nan tout konte a an 2019, malgre plizyè santèn milyon vil la ak konte te depanse. 

 

 Apwòch LA ki chè, ki pa efikas anpil pou kriz lojman sanzabri ak abòdab li yo mande pou adopsyon solisyon ki koute mwens kòb, tankou sipò pou yon mezi bilten vòt eta 2020 ki pral pèmèt ekspansyon toupatou nan kontwòl lwaye nan tout Kalifòni

 

LOS ANGELES (11 jen 2020) Vandredi 12 jen—jou ki ofisyèl Los Angeles yo pibliye fòmèlman konte sanzabri rejyon an 2020—jistis lojman ak defansè ki san kay avèk yo. Lwa sou Abòdab pou lokasyon ak lòt gwoup pral òganize yon KONFERANS POU LPRES sou etap Los Angeles City Hall (200 Spring Street, West Plaza Steps, Los Angeles 90012) pou mande yon revizyon konplè nan repons gouvènman lokal la nan kriz la, ki gen ladan apwòch li chè ak lajman inefikas nan katastwòf moun ki ap kontinye san kay la. Los Angeles.

KISA:            KONFERANS Laprès: 2020 LA KOTE SAN LABAY PÒK ANKÒ              Defann pou ankouraje chanjman radikal nan repons ofisyèl LA nan kriz sanzabri; ankouraje sipò pou mezi vòt kontwòl lwaye nan Novanm nan tout eta a

KI LÈ: Vandredi, Mwa jen pa, 2020 12: 00 pm (midi)

KOTE: Los Angeles City Hall Steps, West Plaza (fè fas a Grand Park)

200 N. Spring Street, LA, CA 90012

KIYÈS:

  • René Christian Moya, direktè, kanpay vòt Lwa sou Abòdab pou Lwaye
  • David Ryu, Manm Konsèy Vil Los Angeles (D-District 4)
  • Susie Shannon, Direktè Egzekitif, Poverty Matters ak ansyen sanzabri
  • Trinidad Ruiz, Los Angeles Tenants' Union (LATU) ak kanpay RAA
  • Abel González, yon manm nan ACCE (Alliance of Californians for Community Empowerment)
  • Yon manm nan gwoup la, Reclaiming Our Homes
  • Miguel Santiago, Manm Asanble CA (D-Los Angeles, District 53) (annatandan konfimasyon)

Jounal 2020 Los Angeles konte sanzabri- ki te fèt nan mwa janvye, anvan pandemi kowonaviris la te fè ravaj medikal, sosyal ak ekonomik atravè rejyon an — te montre yon ogmantasyon pousantaj de chif. Sanzabri nan Konte LA ogmante 13% pou rive 66,433 sou 58,936 moun yo konte nan tout konte a an 2019 (sa li menm se yon ogmantasyon 12 pousan sou konte 2018), malgre plizyè santèn milyon ofisyèl vil ak konte yo te depanse. Nan vil Los Angeles, konte a te monte 14% pou rive 41,290 moun ki san kay k ap viv san abri oswa nan lari an 2020 yon ogmantasyon de 14% soti nan 36,165 ane pase.

“Apwòch Konte a pou kriz lojman sanzabri ak abòdab yo te pwouve ane apre ane li trè chè epi li pa efikas. Kriz sanzabri nan Konte LA se pa sèlman yon katastwòf dwa moun; se yon dezas ekonomik kap vini ak enplikasyon danjere pou Kalifòni ak tout sitwayen li yo,” te di René Christian Moya, direktè kanpay Lwa sou Abòdab pou Lwaye a. "Nimewo san kay sa yo jodi a endike nou bezwen yon repanse konplè ak revizyon repons ofisyèl gouvènman nou an."

“Li se tan pou otorite vil yo ak konte yo nan Los Angeles pouswiv agresif modèl lojman altènatif ak pri efikas pou adrese sanzabri, ki gen ladan sipò pi laj pou kontwòl pri lwaye. Re-itilizasyon adaptive otèl ak bilding ki pi ansyen yo, konvèsyon motel, lokasyon mèt tout pwopriyete yo, ki ka koute $500 pou chak inite pa mwa kont pri $650,000 a $700,000 pou chak inite pou HHH ak lòt lojman san kay,” te di. Michael Weinstein, prezidan AHF. "Nou bezwen plis solisyon lojman ak mwens kanpay relasyon piblik."

 

Defansè jistis lojman yo montre efò gouvènman ki echwe tankou Measure HHH, yon mezi vòt 2016 vil Los Angeles anpil pwononse pa ofisyèl eli yo ki te rasanble $1.2 milya dola pou lojman ti revni. Lokatè pa t deplase nan premye apatman HHH yo jis twazan apre mezi a te pase. Ak pri mwayèn chak inite lojman an $650,000 ak k ap monte, HHH se yon modèl lojman ki pa matche ak pwoblèm nou te fè fas lè sa a—e plis toujou jodi a.

 

Defansè yo pral ankouraje tou ofisyèl yo pou yo adopte modèl otèl SRO pou lojman pou moun ki san kay ke Healthy Housing Foundation (HHF) pa AHF te deplwaye avèk siksè depi Oktòb 2017. Kounye a, HHF opere uit pwopriyete nan Greater Los Angeles ak yon total 791 chanm ke li te achte, renove ak re-deplwaye pou lojman san kay.

 

“Kominote nwa ak mawon yo reprezante tou yon fason disproporsyonel nan kominote sanzabri nan Los Angeles ak atravè nasyon an,” te ajoute RAA Moya. “Pandemi COVID-19 la sèlman agrave divizyon ekonomik sa a, ak gentrifikasyon tou frape kominote koulè espesyalman difisil pou alimante pi gwo difikilte ak sanzabri. Ofisyèl yo dwe konsidere sa pandan y ap kreye nouvo solisyon lojman.”

 

Defansè jistis lojman ak sipòtè nan Lwa sou Abòdab pou lokasyon (RAA), inisyativ bilten vòt eta Novanm 2020 la ki pral pèmèt ekspansyon kontwòl pri lwaye nan tout Kalifòni, pral pale tou nan konferans pou laprès pou ankouraje enpòtans mezi kòm yon mwayen pou rezoud pwoblèm lojman ak sanzabri. Kounye a, Lwa sou Lojman Lwaye Costa-Hawkins—ki te pase nan Sacramento an 1995 pa yon sèl vòt—anpeche kontwòl lwaye nan tout vil ak ti bouk nan eta a men yon ti ponyen.

Nan Los Angeles, kote pri lwaye yo pami pi wo nan nasyon an, a ogmantasyon senk pousan pral mennen 2,000 lòt moun nan sanzabri, dapre Zillow. San sipriz, nan 2018, LA te frape ak yon 22 pousan ogmantasyon nan sanzabri pami granmoun aje yo ki gen laj 62 ak plis. 

 

"Vil Lond te kapab kay katrevendis pousan nan popilasyon san kay li yo pandan pandemi COVID la, men isit la nan LA, nou pa menm ka fè yon twou pou lojman sanzabri nou yo. Se yon gwo echèk gouvènman an,” te ajoute Weinstein AHF.

 

Aprann plis nan https://www.rentcontrolnow.org/ ak https://www.housinghumanright.org/.

# # #

Lapòs Tradisyonèl Jwenn Medikaman VIH bay Ikrenyen
AHF renouvle apèl sou Sena ameriken an pou l pase Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon (S. 2543 - Grassley-Wyden)