Lwa pou tifi pran grangou nan Nijerya

In Defans mondyal la, Global En, Nijerya pa Fiona Ip

COVID-19 te pote ensekirite alimantè a pi byen konsantre atravè Lafrik, ak Nijerya, kote AHF sèvi 21,850 kliyan, pa gen okenn eksepsyon. Tifi ak jèn fi yo gen plis risk pou yo manke manje, anplis ke yo se yon gwoup ki afekte anpil nan VIH.

Nan kad pwogram Girls Act, AHF Nijerya te bay soulajman nan bay 112 moun nan tout vil kapital la ak sis lòt eta manje ak lòt bagay esansyèl. Sitou jèn fanm ki manm pwogram Girls Act AHF te resevwa sipò, men plizyè ti gason ki afilye ak inisyativ la te resevwa manje ak lòt bagay tou.

"Povrete se yon gwo pwoblèm nan Nijerya ki ka patikilyèman boulvèsan pou moun ki sou tretman VIH epi ki diman ka manje fanmi yo jan li ye. COVID-19 te pote pi gwo difikilte ekonomik ak fèmen pòt yo, nòmalman garanti fanmi yo ta bezwen èd pou jwenn manje,” te di. Steve Aborisade, Manadjè Advocacy & Maketing pou AHF Nijerya. "Efò sa a te rive nan bon moman pou konble diferans enpòtan sa a pou fanmi manm Girls Act, epi tou li te bay kousinen sanitè, paske majorite a pa kapab achte yo poukont yo."

Pwogram Lwa pou Ti fi yo te lanse an 2016 nan Lafrik sub-Saharan e li chèche bay jèn fi ak tifi yo otorize lè yo ankouraje edikasyon yo epi ankouraje konfyans nan tèt yo pou ede yo pran kontwòl sante fizik ak emosyonèl yo. Depi lè pwogram nan te elaji nan plis pase yon douzèn peyi atravè senk biwo mondyal AHF yo.

"Li te deplase pou wè ki jan yon ti gout èd ak sipò ka egeye figi moun," te ajoute Aborisade. "Sa ki pi enpòtan, anplis kenbe yo sou tretman, aksyon sa yo ka anpeche jèn fi sa yo vin ase dezespere pou yo konsidere altènativ danjere nan eseye jwenn aksè nan nesesite debaz yo."

Klinik Flagship adapte pandan kriz
Lapòs Tradisyonèl Jwenn Medikaman VIH bay Ikrenyen