AHF devwale yon nouvo kanpay nasyonal #StandAgainstHate

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Sou talon outraj entènasyonal ki antoure lanmò George Floyd (MN), Breonna Taylor (KY) ak Ahmaud Arbery (GA) pami lòt moun, AHF ak Black Leadership AIDS Crisis Coalition (BLACC) relanse. kanpay defans pou nou pran ak defye rasis ak abi lapolis atravè nasyon nou an
 
Anons nan jounal #StandAgainstHate a plen paj pou parèt semèn sa a nan 'Los Angeles Times,' 'Atlanta Journal-Constitution', Ft. Lauderdale a 'Sun Sentinel' ak nan jounal Afriken Ameriken yo, ak plòg dijital. Gwoup yo te lanse premye kanpay defans #StandAgainstHate nan mwa Out 2017, an repons a outraj nasyonal ki te pouse pa trajedi a nan Charlottesville, VA.

WASHINGTON (2 jen 2020) AIDS Healthcare Foundation ak Black Leadership AIDS Crisis Coalition li (BLACC), yon gwoup afinite nan AHF, jodi a te anonse relansman abilite a  Kanpay #StandAgainstHate, yon kanpay nasyonal defans, konsyantizasyon ak aksyon gen entansyon pou nou pran ak defye rasis, rayisman, abi lapolis ki vize Afriken Ameriken yo ak yon mouvman sipremasi blan k ap devlope k ap kontinye bale nasyon nou an.

 

Nouvo enkarnasyon sa a nan #StandAgainstHate vini an repons dirèk ak asasina brital George Floyd semèn pase a nan men yon ofisye lapolis Minneapolis ak yon modèl trajik kontinyèl nan lòt lanmò wo pwofil Afriken Ameriken yo nan men ofisye ki fè respekte lalwa oswa ki enplike. oswa konekte ak depatman lapolis—ki gen ladan lanmò yo nan kòmansman ane sa a nan jogger Ahmaud Arbery nan Georgia ak EMT Breonna Taylor nan Louisville, KY. AHF te lanse inisyal li #StandAgainstHate kanpay an Out 2017 an repons a dwa sivil ak trajedi jistis sosyal la se konsa brital demaske nan Charlottesville, VA ak konsekans li yo. 

 

Defi pou tout Ameriken yo rekonèt ke travay kritik pou adrese rasis sistemik ak enjistis k ap pase nan peyi sa a se yon mouvman e pa yon moman, kanpay relans la poze kominote Ameriken an kesyon, Èske w ap pran swen anvan mwen se yon hashtag? ki pale sou kantite lavi nwa ki te pèdi san sans nan krim rayisman.

 

“AHF te toujou pran angajman pou kanpe kont enjistis e nou mete tèt yo ansanm ak majorite Ameriken yo, espesyalman plizyè milye jèn atravè nasyon sa a, pou kondane zak rayisman, vyolans ak asasina, ki vize Afriken Ameriken yo, ki kontinye ap travèse. nasyon nou an. Vyolans san sans sa a te rale rido a sou yon pati anba rasis, sipremasi blan ak rayisman toujou prezan, e malerezman ap grandi nan peyi nou an,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Evènman sa yo mennen nou nan yon pwen vire moral pou nasyon nou an e nou tout dwe kanpe kont rayisman sa yo."

 

“Antanke manman yon pitit gason nwa ak yon manadjè ansyen nwa pou yon òganizasyon mondyal san bi likratif kote moun nwa yo se yon kominote debaz nou bay sèvis, li te enpòtan pou AHF konsantre sou defans domestik nou an epi pale sou enjistis k ap pase yo. bay moun nwa atravè peyi sa a,” te deklare Anita Castille, Vis-Prezidan Resous Imèn AHF, “StandAgainstHate se yon apèl nan aksyon pou tout moun jwenn aksè a resous ak zouti ki oryante aksyon pou adrese enjistis sa yo k ap enflije sou moun nwa atravè nasyon sa a.”

 

Nouvo kanpay #StandAgainstHate la kòmanse fòmèlman semèn sa a ak frape anons jounal plen paj site Dr Martin Luther King, Jr. nan 'Los Angeles Times' (Mèkredi 3 jen.rd), 'Atlanta Journal-Constitution' (Jedi, 4 jenth) ak Ft. 'Sun Sentinel' Lauderdale a (Mèkredi 3 jenrd). Kanpay la pral gen ladan tou anons nan jounal Afriken Ameriken ak LGBTQ+ atravè peyi a ak anpil videyo medya sosyal, yon sitwèb #StandAgainstHate ki ajou (www.standagainsth8.org) ak apèl nan aksyon pou Ameriken konsène yo patisipe nan ak lyen ki mennen nan enfòmasyon sou fason yo pwoteste san danje nan laj la nan pandemi.

 

Kanpay #StandAgainstHate a genyen tou yon kanpay afichaj nasyonal ki pral dewoule nan plizyè vil pandan kèk semèn kap vini yo—yon lansman medya sosyal sou platfòm medya AHF ak anpil nan òganizasyon afilye li yo ansanm ak òganize fowòm kominotè yo, tankou koute ak sesyon talkback nan kèk vil atravè peyi kote AHF gen yon prezans.

 

Kowalisyon Kriz SIDA Black Leadership (BLACC) se yon gwoup afinite nan AIDS Healthcare Foundation. Gwoup la, ki angaje anplwaye AHF Nwa Ameriken yo ak patnè kominotè atravè nasyon an, te devlope pou kreye yon kowalisyon enfliyans kiltirèl Nwa-Ameriken yo ak defansè sante, ki atravè itilizasyon mesaj ak inisyativ inovatè, ki enpòtan pou kiltirèl yo, ap revolisyone kontak ak moun. Kominote Nwa Ameriken yo ak ogmante edikasyon ak konsyantizasyon sou sante ak byennèt seksyèl ak pote pi gwo konsyans sou pwoblèm jistis sosyal yo ki gen enpak disproporsyonel sou sante ak byennèt Nwa Ameriken yo.

 

Manm BLACC ak sipòtè yo pale dirèkteman ak kominote nou an epi travay pou adrese pwoblèm defans sa yo ki gen enpak sou ogmantasyon epidemi an, nan premye plan ajanda nasyonal Nwa-Ameriken an.

 

Fanmi Nwa-Ameriken yo—ak jèn yo an patikilye—se demografik ki pi gwo risk pou nouvo ka VIH ak lanmò ki gen rapò ak SIDA Ozetazini. BLACC pran angajman pou ogmante konsyantizasyon ak defans nan non kominote Nwa-Ameriken atravè nasyon nou an.

 

Minorite rasyal ak etnik—objektif prensipal asasina polis ki sot pase yo—se pami popilasyon kle ke AHF pran swen epi sèvi nan 16 eta atravè peyi a, Distri Columbia ak Pòtoriko ansanm ak 44 lòt peyi atravè lemond.

 

AHF renouvle apèl sou Sena ameriken an pou l pase Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon (S. 2543 - Grassley-Wyden)
Advocates Delivre sou Kanpay #LivesBeforePolitics!