AHF renouvle apèl sou Sena ameriken an pou l pase Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon (S. 2543 – Grassley-Wyden)

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Kounye a plis pase tout tan, Kongrè Ameriken an ta dwe pran aksyon rapid kont pri dwòg obsèn epi adopte Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon an.

 

WASHINGTON (10 jen 2020) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a renouvle apèl li bay Sena Etazini an pou l pase rapidman S. NAN, Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon, Senatè Ameriken yo patwone Charles Grassley (R-Iowa) ak Ron Wyden (D-Oregon).

 

“Medikaman ak vaksen ki sove lavi yo pa mache si pasyan yo pa ka jwenn aksè a yo. Pandan n ap fè fas a pi move kriz sante piblik nan istwa resan an, reyalite sevè se mache a tou senpleman pa travay pou kenbe pri medikaman yo abòdab,” te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. "Kounye a plis pase tout tan, Kongrè Ameriken an ta dwe pran aksyon kont pri dwòg obsèn epi adopte Lwa sou Rediksyon Pri Medikaman sou Preskripsyon an."

 

  1. 2543, ki te pase Komite Finans Sena Ameriken an ak sipò toulede parti, ta bay soulajman nesesè pou benefisyè Medicare ak sanksyon ogmante pou konpayi dwòg ki pratike pri.

 

Pwojè lwa a ta sove pwogram Medicare Ameriken an plis pase 100 milya dola sou dizan, dapre Biwo Bidjè Kongrè Ameriken an (CBO) san koupe aksè. Li diminye depans pòch yo pou granmoun aje yo lè li limite yo nan $3,100 chak ane. Li mande tou plis transparans ak responsablite nan men administratè benefis famasi yo, (PBMs) ki an kachèt negosye fòmil medikaman ant manifaktirè dwòg ak konpayi asirans pandan y ap kolekte komisyon di konpayi dwòg yo sou fòm rabè. Asosyasyon rechèch famasetik ak manifakti yo (PhRMA) opoze bòdwo a.

 

Weinstein te ajoute: “Sitiyasyon an anrichi konpayi dwòg yo, PBM yo ak endistri asirans lan epi li pa fè anyen pou amelyore aksè a medikaman ki sove lavi ki nesesè pou kontwole epidemi tankou VIH ak COVID 19. “Nou espere ke rechèch kontribyab finanse yo pral bay medikaman ak vaksen ki nesesè pou trete ak kontwole COVID 19. Men kounye a, ak estrikti aktyèl la, sèlman moun rich yo pral jwenn aksè a medikaman sa yo. Detèminasyon obstiné Senatè Grassley, Senatè Ameriken ki pi ansyen an, ak prezidan Komite Finans Sena a pwisan, te enspire. AHF pwomèt sipò li kontinye pou mete pwojè lwa sa a an lwa.”

LA City Hall Press Conf JODIA (6/12) @ Midi--13% Ale nan 2020 Konte Sanzabri mande pou revizyon total nan apwòch gouvènman an.
AHF devwale yon nouvo kanpay nasyonal #StandAgainstHate