AHF make Gilead 'War Profiteer' ak 'Greedy Bastards!' kòm Konpayi Pri Medikaman COVID nan $2K a $3K

In Anons Spesyal, Peyi Galarad, Nouvèl pa Ged Kenslea

Nan mwa me, AIDS Healthcare Foundation te mande pou konpayi dwòg la pri remdesivir, medikaman ki fèk apwouve pou trete COVID-19—ki Gilead te devlope ane anvan ak $70M nan finansman gouvènman an kòm yon posib tretman Ebola—yo pri a yon dola pa jou. pou chak pasyan

 

Gwoup SIDA avèti ke pri konpayi yo-ak akisans gouvènman an ak konpayi asirans yo-fè yon presedan terib fòse gouvènman yo mete maladi sa a kont lòt moun nan mitan pandemi kontinyèl.

 

WASHINGTON (29 jen 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a sevèman kritike Galarad Syans sou pri li yo nan remdesivir, la ki fèk apwouve Tretman kovid19. Gilead, ki te devlope dwòg la ane pi bonè (avèk $70 milyon dola nan rechèch ak devlopman finansman gouvènman an) kòm yon posib tretman Ebola, te anonse pi bonè jodi a ke li te fikse pri pou remdesivir ant $2,300 ak $3,100 pou chak pasyan pou yon kou senk jou nan. tretman.

 

Dapre Zachary Brennan rapòte nan PoliticoPro (6/29/20), Gilead "... fikse pri pou tretman kowonaviris remdesvir li a nan $ 390 pou chak flakon pou gouvènman ameriken an ak peyi devlope yo. Sa mete pri a nan yon kou tretman senk jou nan $ 2,340 pou chak pasyan pou moun ki enskri nan pwogram sante federal tankou Medicare ak Medicaid - men konpayi asirans prive yo pral peye $ 520 pou chak flakon, oswa $ 3,120 pou senk jou nan tretman, konpayi an te di Lendi. Ozetazini se sèl peyi Gilead te fikse pri ki pa nivo.” 

 

"Gilead Sciences demaske tèt li jodi a kòm tou de yon pwofitè lagè ak salo visye—yon aksyon depresyon ak repons espektakilè soud nan yon pandemi mondyal ki te touye jiskaprezan demi milyon moun atravè lemond, ki gen ladan plis pase 120,000 lanmò nan peyi Etazini,” te di Prezidan AHF. Michael Weinstein. “Pyè taks ameriken yo te peye pou anpil nan rechèch pou medikaman sa a. Kounye a, Medicaid ak Medicare pral peye yon prim pou preskripsyon medikaman sa a pou pasyan Ozetazini epi pasyan ki kouvri pa konpayi asirans prive yo pral peye plis toujou. Li enkonsyan."

 

Nan kòmansman mwa me, AHF te pibliye yon deklarasyon ki mande pou Gilead pri remdesivir pa plis pase yon dola ameriken pou chak dòz. AHF plis mande sa Galarad Syans divilge tou tout rechèch piblik li yo ak depans devlopman ak tout envestisman piblik an koneksyon avèk devlopman nan remdesivir.

 

AHF a dola pou chak dòz demann baze sou yon Inivèsite Liverpool etid rechèch, "Depans minimòm pou fabrike nouvo tretman pou COVID-19. ki pèmèt pou rekiperasyon nan pri a nan fabrikasyon plis yon pwofi rezonab.

 

Weinstein te ajoute: “Deplasman Gilead jodi a—ak pwobab akisans gouvènman ak konpayi asirans prive yo san yon vrè defi oswa batay—sete yon presedan terib, terib. "Prix ki pa kòrèk sa a pa Gilead kounye a mete maladi sa a kont tout lòt pou gouvènman yo ap eseye pi byen yo kapab fè fas ak ravaj ekonomik, sosyal ak medikal ki te koze pa COVID-19-ansanm ak kont gouvènman yo ap eseye manje ak abri. pèp yo pandan kriz sa a. Sa a tou fikse debaz pou pri nenpòt ak tout tretman COVID-19 nan lavni, yon bagay nou te wè ak SIDA ak pri a nan premye medikaman li a, AZT—repèkisyon pri medikaman nou toujou ap viv, epi nou mouri jodi a.”

"Drapo pou tout Misisipiyen" ak AHF salye Gouvènè Reeves poutèt li te siyen yon lwa sou drapo konfederasyon yo.
AID Atlanta ak AHF fè lwanj Georgia sou Lwa sou Krim Rayisman