AHF aplodi desizyon Tribinal Segondè sou Dwa LGBTQ ak Trans, di ke li pral mennen nan pi bon rezilta sante

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Desizyon Tribinal la ki deklare ke eleman nan Lwa sou Dwa Sivil 1964 ki kouvri diskriminasyon sèks aplike nan dwa masisi ak transganr se yon viktwa pou egalite LGBTQ+ epi li pral mennen tou nan pi bon rezilta sante, paske pasyan LGBTQ+ yo ka santi yo pi lib pou pale franchman ak doktè yo san yo pa. pè reprezay nan espas travay la   

WASHINGTON (15 jen 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) te akeyi yon desizyon Tribinal Siprèm Etazini te pibliye pi bonè jodi a ki te deside ke eleman nan Lwa sou Dwa Sivil 1964 ki kouvri diskriminasyon sèks tou pwoteje anplwaye masisi ak transganr kont diskriminasyon nan travay. Desizyon an te vini nan yon desizyon 6-a-3 ki te dirije pa Jij Neil M. Gorsuch, ki te otè opinyon majorite a, ki, dapre la New York Times , kouvri de ka: youn, depoze pa yon fanm transganr nan Bostock kont Clayton County, Ga., Nimewo 17-1618; lòt la, depoze pa yon gason masisi nan Altitude Express Inc. kont Zarda, Nimewo 17-1623.

Michael Weinstein te di: “Nan peyizaj politik nou jodi a, nouvèl Tribinal Siprèm lan deside maten an pou defann ak klarifye dwa Ameriken masisi ak transganr yo pou yo pa fè diskriminasyon nan espas travay la vrèman byen akeyi epi li se yon etap ki anreta depi lontan pou verite egalite. , prezidan AHF. “Ala fen jounen an ak sou yon nivo imen debaz, desizyon sa a ta dwe mennen tou nan pi bon rezilta sante pou kominote LGBTQ+ ak trans, paske pasyan yo, sitou sa yo ki kouvri pa plan asirans medikal anplwayè a, ka santi yo pi lib kounye a pou yo pale franchman. ak doktè yo oswa founisè medikal yo sou pwoblèm sante yo ak enkyetid yo san yo pa pè reprezay nan espas travay. Nou aplodi Tribinal la ak Jij Gorsuch, an patikilye, pou desizyon sa a.”

# # #

Lajan ijans COVID-19 yo rive jwenn plizyè santèn ONG
Klinik Flagship adapte pandan kriz