AHF ak 'Flag for All Mississippians' louwe etap Eta a pou retire anblèm Konfederasyon an nan drapo.

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Depi 2015, Flag for All Mississippians Coalition ak lòt moun, ki gen ladan AHF, te defann Mississippi—sèl eta ki genyen anblèm Konfederasyon an nan drapo li—pou retire li

 

JACKSON, MS (28 jen 2020) Kowalisyon Drapo pou Tout Misisipi yo, yon gwoup divès sitwayen ki te reyini pou premye fwa sa gen senkan pou sipòte kreyasyon yon drapo eta ki reprezante tout Misisipi yo kèlkeswa ras yo, relijyon yo, edikasyon yo oswa yo. estati sosyo-ekonomik, ak AHF, ki gen klinik tretman SIDA gratis nan Mississippi, jodi a felisite Lejislati Eta Mississippi pou avanse lejislasyon pou chanje drapo eta a, dènye a nan peyi a ki toujou genyen anblèm zetwal yo ak ba Konfederasyon an.

 

Sharon Brown, Direktè Drapo pou Tout Misisipi Kowalisyon te deklare, “Kounye a, Mississippi ka anbrase yon nouvo drapo ki reprezante inite ak pwogrè. Se te yon konmansman enb an 2015 lè nou te rantre nan batay ak anpil alye nou yo tankou AIDS Healthcare Foundation, ki te konnen enpòtans pou nou rantre nan batay pou retire anblèm Konfederasyon ki fè divizyon sa a. Mwen rekonesan ak vrèman imilite pou anpil moun ki te pase plizyè èdtan avèk nou nan efò sa a.”

 

An 2015, Sharon Brown te tou yon sitwayen ki pwopoze Inisyativ #55, 'Flag for All Mississippians Act', yon inisyativ pwopoze pou bilten vòt eta ki te dirije pa òganizasyon li a epi ki finanse ak sipòte pa AHF. Pita sipòtè yo te retire mezi a anvan yo te kapab mete l devan votè Mississippi yo.

 

Valerie Brown, Oganizatè Kominotè pou Kowalisyon Drapo pou Tout Moun Misisipi yo ak yon Mobilizatè Kominotè AHF, te deklare, “Mwen rekonesan anvè lejislatè Mississippi nou yo pou kouraj yo nan vote pou yo finalman retire yon senbòl rayisman nan drapo eta nou an. Kounye a nou ka avanse nan 21yèm syèk la epi vrèman anbrase deviz eta nou an, 'The Hospitality State'.”

 

Nan kòmansman mwa jen, AHF ak Black Leadership AIDS Crisis Coalition li yo (BLACC), yon gwoup afinite nan AHF, relanse yo  Kanpay #StandAgainstHate, yon kanpay defans nasyonal, konsyantizasyon ak aksyon ki gen entansyon pran ak defye rasis, rayisman, abi lapolis ki vize Afriken Ameriken yo ak yon mouvman sipremasi blan k ap devlope ki kontinye bale nasyon nou an.

 

Renesans kanpay #StandAgainstHate a te vini an repons dirèk ak asasina brital George Floyd nan men yon ofisye lapolis Minneapolis nan mwa me ak yon modèl trajik kontinyèl nan lòt lanmò Afriken Ameriken yo nan men ofisye lapolis yo. oswa ki enplike oswa konekte ak depatman lapolis. AHF te lanse premye kanpay li a #StandAgainstHate nan mwa Out 2017 an repons a dwa sivil ak trajedi jistis sosyal te demaske konsa brital nan Charlottesville, VA ak konsekans li.

 

AHF gen klinik tretman VIH/SIDA gratis ak pwogram tès ak kontak nan sis ansyen eta ansyen Konfederasyon an: Florid, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina ak Texas.

# # #

AHF @ SIDA 2020 nan yon mond vityèl!
AHF felisite Konte San Bernardino pou Deklarasyon Rasis se yon Kriz Sante Piblik; Ankouraje lòt moun pou yo swiv li