Pou tout Defansè #GenerousCampaign - Mèsi paske ou etonan!

In G20, Defans mondyal la pa Fiona Ip

Pandan nou fèk fini #GenerousCampaign, ou te ede jenere plis pase 6 milyon enpresyon ak 12,000 mansyone sou Twitter pou ankouraje Bank Mondyal, Fon Monetè Entènasyonal ak G20 pou angaje resous enpòtan pou sekou COVID-19 nan peyi devlope yo.

Ou te ede ankouraje G20 pou bay pou pi piti 1 billions dola pou nasyon devlope yo, fè presyon sou Fon Monetè Entènasyonal pou renonse enterè prè ak padonnen dèt peyi ki pi frape yo, epi mande Bank Mondyal pou byen vit asiyen èd li te pwomèt la.

Nou te fè tande vwa nou e nou te kòmanse fòme mond lan pou pi bon malgre kriz mondyal la.

Men, menmsi rasanbleman Twitter #GenerousCampaign la fini—defans lan ap kontinye! Nou dwe kontinye ankouraje Bank Mondyal, Fon Monetè Entènasyonal ak G20 pou yo retounen estabilite nan mond lan epi travay pou kreye ekite pou tout moun. Se konsa, tanpri rete an kontak - nou pral bezwen èd ou ankò trè byento!

Asanble mondyal lasante, mete lavi anvan politik!
Ede konbat stigma COVID-19!