Plizyè milye Pewouvyen jwenn sèvis VIH nan karantèn COVID-19

In Defans mondyal la, Global En, Perou pa Fiona Ip

Anplwaye AHF Perou travay pou bay sèvis sante, ARV ak ekipman pwoteksyon pèsonèl pandan yon karantèn restriksyon.

 

Nan nesesite, telemedsin ak sipò fleksib te vin tounen yon pati nan nouvo nòmal la kòm rezilta COVID-19. AHF Pewou ap pran chanjman sa a nan pwogrè - ekip li a te reamenaje modèl swen li a pou asire sipò kontinye bay prèske 3,400 kliyan VIH ak lòt moun vilnerab pandan karantèn.

Sa enkli lanse Sant Byennèt (WC) vityèl li a pou bay konsèy, konsèy medikal ak sikolojik sou IST, ak livrezon medikaman lè pasyan yo pa kapab vwayaje pou pran antiretwoviral yo (ARV) nan etablisman sante.lyen.

"Manm ekip nou an yo tout angaje anpil e yo travay di pou kontinye bay kominote a prevansyon VIH, lyen ak swen ak lòt sèvis sipò yo pandan moman difisil sa a - ki gen ladan efò ekip Iquitos nou an fè pou sipòte kominote endijèn nan zòn riral yo," te di AHF. Manadjè Defans Pewou Nadya Bravo Garcia. “Anplis de efò vityèl nou yo, nou te travay tou ak patnè pou delivre ARV pou VIH a 351 kliyan epi nou te bay manje a 2,358 moun ki vilnerab. Yo te bay sipò tou pou 13 etablisman sante yo ak livrezon ekipman pwoteksyon pèsonèl pou travayè sante premye liy yo.”

Sant Byennèt la te lanse nan dat 30 mas, ak AHF Perou itilize divès platfòm pou sèvi plis pase 1,600 kliyan nòmalman. Men sa yo enkli WhatsApp, telefòn, ak nan kou, yon anviwònman solid sou entènèt ki ofri sesyon an dirèk kote doktè yo ka reponn kesyon odyans lan an tan reyèl sou VIH, IST, ak COVID19, pami lòt sijè enpòtan.

"Sante moun k ap viv ak VIH yo pi plis ekspoze pandan ijans tankou COVID-19, kidonk aplikasyon nouvo estrateji tankou tele-konsey oswa tele-siveyans yo trè itil pou asire pasyan yo rete sou tretman," te di. Doktè José Luis Sebastián, Direktè AHF Perou ak Rejyon Andin. "Anplis de sa, Sant Byennèt vityèl nou an kapab yon pwojè évolutif ki bay otorite sante yo yon pi bon zouti pou repons VIH nan rejyon an. Li montre ki jan telemedsin se yon opsyon solid pou akonpli dwa moun k ap viv ak VIH, epi itilizasyon li pral gen anpil valè apre pandemi an.”

"Sa gen kèk jou, AHF te ban mwen konsèy vityèl, epi mwen apresye atansyon ak enfòmasyon yo bay, espesyalman nan etap sa a nan pandemi mondyal la ki fòse nou tounen lakay yo," te ajoute pasyan AHF. José Luis Alvarez. “Mwen vle felisite yo pou sipò yo bay kominote a chak jou atravè platfòm dijital yo, epi mwen ofri mèsi sensè ak etènèl mwen. Tout enfòmasyon mwen te mande yo te ban mwen, e kounye a, mwen pi kalm pou m kontinye ak lavi m.”

Ebola ak COVID-19: yon paralèl malere
AHF Akeyi Siksè ViiV Healthcare ak Medikaman pou Prevansyon VIH ki enjekte