Livrezon medikaman VIH rive nan Filipin yo

In Filipin pa Fiona Ip

Lè li rive pandemi COVID-19, peyi atravè mond lan te aplike yon pakèt mezi pou pwoteje sitwayen yo. Men, sa ki rete menm jan pou moun toupatou se enpòtans pou gen aksè a antiretwoviral (ARV) ki sove lavi VIH ak lòt medikaman.

Pou atake yon karantèn restriksyon nan Filipin yo epi asire plis pase 1,000 kliyan rete respekte tretman VIH yo, AHF Philippines kolabore ak tretman patnè li yo ak etablisman swen (tou de piblik ak prive) pou kreye yon modèl inovatè pou livrezon sèvis - ARVXpress. Inisyativ la bay renouvèlman medikaman san enteripsyon pou VIH ak enfeksyon opòtinis atravè livrezon lakay pratik ak sekirite nan tout rejyon kapital nasyonal la.

"Malgre yon gwo karantèn kominotè, depatman sante a te bay yon konsèy nasyonal ki mande pou tout enstalasyon VIH yo kenbe sèvis abityèl yo," te di Manadjè Pwogram Peyi AHF Filipin. Nenet Ortega. “ARVXpress enpòtan anpil pou egzijans sa a, paske li mete ARV dirèkteman sou papòt kliyan yo. Sa diminye ekspoze a COVID-19 epi ede yo respekte direktiv lokal ak nasyonal yo san danje pou yo rete lakay yo. Li tou pwoteje travayè swen sante yo pa limite entèraksyon sere ak kliyan yo.

Kliyan yo gen aksè ak founisè medikal tou atravè vizit klinik ak konsiltasyon sou entènèt ak telefòn, ansanm ak tès VIH jan sa nesesè. Gras a efò nèf sit patnè yo ak plis pase 50 manm estaf yo, anplis livrezon ARV yo, prèske 5,000 kliyan yo te sèvi depi kòmansman pwogram nan.

"ARVXpress te kòmanse 15 mas e li toujou ap fò!" te ajoute Ortega. “Nou rekonesan pou tout patnè AHF k ap opere nan diferan sit atravè peyi a—sa pa t ap posib san yo. Siksè kolaborasyon tankou sa a montre kouman menm pandan boulvèsman pandemi an pote, nou kapab jwenn fason envante pou bay priyorite bezwen kliyan VIH yo pi wo pase tout lòt bagay.”

Ede konbat stigma COVID-19!
AHF mande Gilead Pri Remdesivir a $1.00 pou chak Dòz