Ebola ak COVID-19: yon paralèl malere

In Defans mondyal la, uganda pa Fiona Ip

Nouvo epidemi kowonaviris la malerezman te pote prediksyon anpil ekspè sante yo reyalize sou pandemi mondyal yo - se pa si, men ki lè.

Pandan travayè sante ewoyik ak dezenterese nou yo ap travay san pran souf sou premye liy kriz la, nou ka itilize moman sa a pou nou revize yon moman ki ta dwe yon reveye pou mond lan konsènan maladi enfektye ki ka touye moun—epidemi Ebola 2014 la nan Afrik Lwès.

Epidemi sa a te montre resanblans flagran ak COVID-19, ki gen ladan yon repons reta ak ensifizan nan men Òganizasyon Mondyal Lasante ak yon mank de kondisyon minimòm ki pi fondamantal pou ekipman pwoteksyon pèsonèl, ki menm jodi a, rete yon defisyans kle pou nasyon toupatou nan mond lan.

Nou envite w gade fim nou an, "Ebola: Repons AHF", ki dokimante yon epidemi ki te touye plis pase 11,000 moun, ki gen ladan de doktè AHF. Epi pandan w ap gade, se pou nou pa bliye leson douloure nou ta dwe aprann lè sa a, ki pral fè li klè pou ajans sante mondyal yo jodi a sou ki jan li enpòtan pou prepare davans pou pwochen ijans sante a.

 

AHF lapenn lanmò Gèrye SIDA ak otè Larry Kramer
Plizyè milye Pewouvyen jwenn sèvis VIH nan karantèn COVID-19