AHF selebre lavi aktivis VIH Edward Shaw

In Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Kredi imaj: VIH - Long View la

 

AHF ak pi gwo kominote VIH/SIDA a pran lapenn pou sivivan VIH depi lontan ak aktivis ki baze nan vil Nouyòk la. Edward Shaw.

Yo sonje Ed kòm yon konseye pou anpil moun ak yon gèrye VIH. Li te konsakre anpil nan lavi li nan òganize efò de baz ki te ede kreye politik pou pi byen sèvi moun k ap viv ak VIH. An 2012, li te patisipe nan AHF yo "Kenbe pwomès la" Mas sou Washington epi li te ede mobilize plizyè santèn defansè atravè rejyon an. Ed parèt tou nan "Poukisa Nou Mas” videyo ansanm ak lòt defansè ki baze nan Etazini.

Nou selebre lavi li epi remèsye li paske li te fè wout pou lòt moun toujou kanpe djanm—se pou memwa li rete pou tout tan atravè nou. Repoze anpè, Ed.

300 Endyen yo jwenn ARV anba fèmen pòt COVID
AHF & Patnè pou Gouvènè Newsom ak Lejislati Kalifòni: “Sispann Lwa Costa-Hawkins la; Pwoteje lokatè yo!” Press Teleconf, Jedi, 23 avril, 10 am PT