AHF ijans chajman rive nan Lachin

In Lachin, Defans mondyal la, Global En pa Fiona Ip

Ak AIDS Healthcare Foundation (AHF) ki sipòte klinik nan Lachin ki manke nan founiti medikal kritik kòm konsekans maladi coronavirus (COVID-19), AHF te ranfòse li. efò anvan yo sipòte patnè ak kliyan nan peyi a nan livrezon ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE) nan enstalasyon sante pi bonè mwa sa a.

Apre kowòdinasyon rapid ak patnè yo ak gouvènman an, yon total 18 klinik maladi enfektye atravè 16 pwovens te resevwa ekipman PPE ki nesesè anpil ki te gen ladan mask, tèmomèt, gan egzamen ak ròb, ansanm ak lòt bagay.

"Nou kontan jwenn sipò materyèl medikal sa a bay patnè nou yo nan Lachin nan mitan ijans coronavirus la," te di AHF Azi Chèf Adjwen Biwo. Doktè Yugang Bao. “Menmsi konsantre prensipal nou an se VIH/SIDA, pandemi sa a menase nou tout nan plizyè fason. Kominote mondyal sante piblik la dwe ini ansanm pou asire nou prepare pou lavni—kounye a, li klè mond lan pa t pare pou yon kriz sante mondyal nan echèl sa a.”

Anplis livrezon pwovizyon PPE, AHF te monte tou yon kanpay sansibilizasyon pou fè konnen detay enpòtan ki antoure COVID-19 ak fason ou ka rete an sante pandan gouvènman yo ap travay pou limite transmisyon atravè mond lan. Nou envite w fè referans ak enfografi ki anba a, epi tou, tanpri pataje li ak zanmi w, fanmi w ak kòlèg ou!

Venezyela jwenn kapòt LOVE!
Gade Advocacy nan Aksyon!