Vizit nan klinik Prezidan AHF sou fwontyè a montre kriz k ap kontinye nan Venezyela

In Kolonbi pa Fiona Ip

Sèl chans Jezi te genyen pou l te siviv se te sove kriz imanitè devastatè nan Venezyela epi chèche èd nan Kolonbi. Li di ke li vivan e li kapab andire grasa tretman antiretwoviral VIH li resevwa nan vil fwontyè Cúcuta, Kolonbi.

Gade ti videyo a isit la pou wè ki jan Venezyelyen yo kouri kite peyi yo epi simonte lit pèsonèl pou yon chans pou yon lavi miyò ak èd klinik AHF Cúcuta.

"Pou mwen, Venezyela se peyi mwen. Li se pi bon, pi bèl bagay-men mwen te kite akòz kriz la la. Pa gen medikaman, pa gen travay,” te di Jesús, ki gen 36 an. “Genyen anpil ensekirite. Li pa fasil lè w kite peyi w pou w chèche yon pi bon kalite lavi.”

Efondreman sistèm swen sante Venezyelyen an te pouse AHF louvri yon klinik nan Cúcuta nan mwa septanm 2018, sou yon travèse fwontyè kritik ak Venezyela ke plizyè milye refijye travèse chak jou. San yo pa gen aksè serye nan terapi antiretwoviral, Venezyelyen k ap viv ak VIH toujou pran risk pou yo mouri oswa devlope rezistans dwòg akòz entèripsyon tretman nan peyi lakay yo.

Prezidan AHF Michael Weinstein dènyèman te vizite klinik Cúcuta kòm yon siy angajman solid ak kontinyèl AHF ak apresyasyon pou travay sove lavi anplwaye klinik la te fè. Sou sèn mondyal la, AHF te kontinye ap defann pou pote atansyon sou kriz la nan Venezyela epi pouse donatè yo fè plis pou sove lavi yo.

Nan yon devlopman san parèy ak akeyi, Fon Global la dènyèman te anonse ke li pral alokasyon prèske 26 milyon dola pandan twa pwochen ane yo nan Venezyela pou konbat sa ki te vin pi move epidemi malarya nan tout rejyon an, ansanm ak kontinye sipòte VIH la ak tibèkiloz la. repons nan peyi a.

"Mwen fèk fè eksperyans youn nan trajedi imen ki pi terib mwen te janm wè, mwen dwe rann temwayaj sou yon efò imanitè vre nan pi wo nivo a," te di. Weinstein. “Èd nan men Fon Global la pa ka vini ase talè – li swiv apre defans inplakabl epi nou bat bravo pou lidèchip Fon an fè sa ki dwat. Men, pi wo a, sa a se sou sove ak amelyore lavi-e ki sa ki ka plis rekonpans pase sa?"

Pou plis pase senk ane, Ekonomi Venezyela te an bès akòz kriz politik, kite dè milyon de sitwayen li yo dekouraje pou jwenn menm nesesite ki pi fondamantal pou siviv. Malerezman sa gen ladann yon mank de medikaman vital, e jiskaprezan, gen kèk siy ki montre kriz la pral fini nan fiti prè.

"Nou pral kontinye travay nou pou klinik sa a nan Cúcuta ka kontinye travay li sove lavi," te ajoute Weinstein. "Mond lan dwe fè pati li tou, pou ede moun ki pran nan trajedi inimajinabl sa a san fòt pa yo."

Depi ouvèti, klinik AHF Colombia Cúcuta te teste plis pase 7,250 moun pou VIH, ak 60% nan tès yo sipòte popilasyon Venezyelyen an. Kounye a, klinik la bay 892 pasyan ki anrejistre—856 ladan yo resevwa terapi antiretwoviral ak sipò nitrisyonèl dirèkteman nan etablisman an.

AHF mande KI MOUN KI pou li imedyatman deklare nouvo kowonaviris la kòm yon ijans sante entènasyonal
Atis Barbara Kruger Mande, "KIYÈS YO KAPAB LÈ LAJAN PALE?" nan New LA Mural