Malawi ak AHF ranfòse koperasyon pou konbat VIH

In malawi pa Fiona Ip

Apre yon envitasyon espesyal nan men gouvènman Malawi a, AHF Malawi te pataje travay li nan peyi a ak Komite Palmantè pou VIH/SIDA ak Nitrisyon, sa ki lakòz yon akò pou kòmanse distribye kapòt Love and Icon Gold ki gen mak AHF nan tout peyi a.

AHF tou te mete aksan sou nesesite pou gouvènman an konsidere ogmante finansman domestik li anvè sante, felisite palman an pou reviv TB TB palmantè a epi souliye nesesite pou kontinye travay pou adrese bezwen tifi ak jèn fanm yo.

"Mwen ta renmen felisite AHF Malawi pou gwo travay w ap fè a," te di Onorab Rachel Zulu, Manm Palman an pou sikonskripsyon Mchinji North, Malawi. "Ou te sèlman nan peyi a pou dezan, men li klè AHF te pote chanjman enpòtan nan anpil lavi."

Prezidan komite a te pwomèt tou sipò nan lavni ak ankouraje koperasyon kontinyèl, osi byen ke yon demann pou AHF pwolonje atenn li nan tout peyi a nan direksyon pou ogmante prevansyon VIH nan mitan jèn yo ak aksè a prevansyon VIH ak sèvis tretman pou moun ki andikape.

AHF ap travay nan Malawi depi 2017 e li gen plis pase 21,000 pasyan nan swen.

Atis Barbara Kruger Mande, "KIYÈS YO KAPAB LÈ LAJAN PALE?" nan New LA Mural
Dance-off Spotlights Sante Jèn nan Rwanda