AHF pral kreye patenarya nan Baltimore City Hall nan Evènman Jounen Mondyal SIDA 2019 – Lendi 2 Desanm.

In Pledwaye, Nouvèl pa Ged Kenslea

BALTIMORE (30 novanm 2019) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, ap make Jounen Mondyal SIDA ane sa a ak plis pase 140 evènman nan 43 peyi atravè mond lan ke AHF opere nan. Jounen Mondyal SIDA yo fòmèlman obsève chak ane nan dat 1ye desanm.st.

 

Nan Baltimore, AHF ap fè patenarya ak otorite vil yo ak sante piblik nan yon komemorasyon Jounen Mondyal SIDA lendi 2 desanm.nd kòmanse a 9:30 am nan Rotonda nan Baltimore City Hall.

 

KI SA:             KOMEMORASYON JOU MONDYAL SIDA nan BALTIMORE

avèk Majistra Baltimore "Jack" Young

 

KILÈ:             Lendi, desanm 2nd  - 9:30 am REMAK: REMAK kòmanse a 10:05 am

 

KI KOTE:           Baltimore City Hall Rotonda, 100 Holliday St, Baltimore, MD 21202

 

KIYÈS:               Onorab. Bernard "Jack" Young, Majistra, vil Baltimore

Dr Adena Greenbaum, Asistan Komisyonè Sante, Baltimore City Health

   Depatman (BCHD)

Jabari Lyles, Lyezon Afè LGBTQ nan Biwo Majistra Young

Akil Patterson, AHF Community Mobilizer

Pèfòmans mizik pa Grace of God Dansè ak nan Koral Vwa Pozitif

 

KONTAKTE:       Mike McVicker-Weaver, Direktè Rejyonal AHF, Washington DC/Zòn Metwopoliten Baltimore. Telefòn: 202-568-1706 [imèl pwoteje]

AIDS Healthcare Foundation pral genyen tou yon tab pou ofisyèl Depatman Sante Vil Baltimore ak AHF pou bay enfòmasyon ak kado ak yon kamyon mobil gratis pou fè tès VIH ki estasyone deyò City Hall.

 

ORÈ MERIDI BALTIMORE ROTUNDA EVÈNMAN JOUUN MONDYAL SIDA

Lendi, Desanm 2, 2019

 

  • 9:30 Pòt yo louvri
  • 10:05 Byenvini Adena Greenbaum, Depatman Sante vil Baltimore
  • 10:10 Remak pa Majistra Bernard "Jack" Young
  • 10:20 Remak, Jabari Lyles (Lyezon Afè LGBTQ Majistra a) ak
  • Akil Patterson (AHF Community Mobilizer)
  • 10:30 Pèfòmans Dans:

Grace of God Dansè 

  • 10:40 Prezantasyon prim, C. Smith, Depatman Sante Eta Maryland
  • 10:50 Pèfòmans Mizik:

Koral Vwa Pozitif 

  • 11:00 Resepsyon/Manje/Rezo
  • 11:30 Pwogram fini

“Pandan n ap travay pou mete fen nan epidemi an, nou p ap mete fen nan selebrasyon lavi, aktivis ak rezistans ki te toujou nan kominote nou an. Mwen kontan akeyi vil nou an nan City Hall pou selebre sa,” di Jabari Lyles, Lyezon Afè LGBTQ nan Biwo Majistra Young.

Yon lòt kote Ozetazini, AHF te òganize jiskaprezan de konsè gratis Jounen Mondyal SIDA: premye a, nan Dallas ak lejand. Diana Ross (29 novanm) ak nan Los Angeles (1 desanm), ki te akomode pa gayan ki sot pase Primetime Emmy Award. Billy Porter ("Poze") ak pèfòmans pa Faith Evans, Daya ak Miss Shalae. De konsè AHF rete—nan Atlanta, jedi 5 desanmth swiv pa Miami samdi 7 desanmth.

 

Ane sa a, AHF ap onore tou "Chapyon nou yo" nan tout evènman li yo Ozetazini Jounen Mondyal SIDA. "Chapyon nou yo" se yon gwoup seleksyone moun, tou de vivan kou mouri, ki te gen yon gwo enpak nan plizyè deseni batay kont VIH ak SIDA e chanpyon sa yo enkli defansè kominote lokal yo, figi enpòtan tankou Prensès Diana, Connie Norman, Elizabeth Taylor, Larry Kramer, Pedro Zamora, AHF ko-fondatè Chris Brownlie ak lòt moun ki pral rekonèt, sonje ak onore nan tout peyi a.

Anplwaye ak volontè AHF yo pral la nan anpil nan evènman sa yo ak sèvis tankou tès VIH gratis, sesyon entèaktif pou sansibilize sou VIH/SIDA, ak plis ankò. Anba banyè “Keep the Promise” li a, evènman Jounen Mondyal SIDA AHF yo selebre pwogrè yo fè epi rekonèt defansè kominote yo ki kontinye ap defann batay kont VIH/SIDA. Evènman yo sèvi tou kòm yon rapèl ke gen toujou anpil travay pou fèt globalman nan batay epidemi sa a.

 

AHF pou fè apèl kont revokasyon yon pwosè pou lojman san Patipri Hollywood kont vil LA, plizyè devlopè
Billy Porter, gayan Emmy Award, pral òganize Konsè Jounen Mondyal SIDA 2019 AHF 2019 la nan LA.