AHF pou fè apèl kont revokasyon yon pwosè pou lojman san Patipri Hollywood kont vil LA, plizyè devlopè

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

Atravè pwosè li a, ki te ranvwaye nan Tribinal Siperyè nan kòmansman mwa sa a, AHF te chèche aplike ak aplike Lwa federal sou Lojman Ekitab ak Lwa sou Travay ak Lojman Ekitab Kalifòni. jan li ta dwe aplike nan kat devlopman Hollywood: Sou entènèt jwèt Sunset Gordon Tower, Rezidans Paladyòm, Kafou Hollywood ak youn te planifye nan la Amoba Mizik sit

 

LOS ANGELES (30 novanm 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pral fè apèl kont yon desizyon pi bonè mwa sa a nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles ki te rejte yon dosye li te depoze nan mwa Out 2019 kont Vil Los Angeles, Konsèy Vil LA ak pwomotè pwopriyete nan anpil rezidansyèl liks pou itilize melanje. /komèsyal/pwojè amizman nan zòn Hollywood la.

 

Ka AHF te deklare vyolasyon tou de lwa federal ak lwa leta sou lojman ki gen entansyon elimine diskriminasyon lojman, baryè nan lojman minorite ak kominote entegre. Pwosè AHF te chèche fè respekte Lwa federal sou Lojman Ekitab (FHA) ak Lwa sou Travay ak Lojman Ekitab Kalifòni (FEHA), ki deklare kat devlopman Hollywood yo nan yon reyon yon mil nan pwosè AHF a te apwouve san yo pa bay bon jan mezi pou asire ke Pwojè yo pa ta deplase minorite pwoteje yo. Lwa sou lojman san patipri sa yo pwoteje minorite yo ki gen enpak disproporsyonel pa yon politik oswa pratik vil la.

 

Etid yo montre ke devlopman lojman gwo echèl, gwo pousantaj mache san ase inite abòdab se lye ak deplasman an mas nan rezidan vwazen ki gen ti revni. Rezidan ti revni sa yo se moun ki gen koulè ki disproporsyonelman. Nan pwosè li a, AHF ofri yon premye egzanp deplasman sa yo ki gen ti revni ak minorite yo: Crossroads Hollywood, ki pral demoli plis pase 80 apatman lwaye ki egziste deja estabilize, ki pral deplase yon kominote ki gen plizyè dizèn ane ki gen anpil moun ki gen anpil revni, ki sitou rezidan Latino. .

 

"Nou pa dakò avèk respè desizyon Jij Draper a epi nou gen entansyon fè apèl kont desizyon li nan ka a," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Nan me ane sa a, Jij Beckloff nan Tribinal Siperyè LA te deside ke reklamasyon menm jan an pou lojman san patipri konsènan pwojè ki te planifye nan Crenshaw Mall ta ka kontinye. Pa gen yon sèl nan devlopman pwopriyete sa yo nan Hollywood ki gen prèske ase inite lojman ki mete sou kote kòm abòdab pou fanmi ki gen anpil revni epi yo kolektivman kontinye jantifikasyon ak deplasman an gwo nan kominote ki gen revni fèb, lajman ki soti nan Hollywood.”

 

Pwojè Hollywood nan devlopman ki vize nan pwosè AHF a genyen ladan yo:

  • Sou entènèt jwèt Sunset Gordon Towersou Sunset Boulevard, yon konplèks apatman 22 etaj, prèske nèt sou mache a pa konpayi devlopman CIM.
  • Rezidans Hollywood Palladium, pa devlopè Crescent Heights, jimo gwo fò tou won 28 etaj ki pral loje 730 inite rezidansyèl yo.
  • Kafou Hollywood,pa Harridge Development Group, yon pwojè ki gen ladan l 950 apatman nan 3 bilding ki wo, plis pase 100 apatman yo pral mete sou kote pou fanmi ki gen anpil revni. Sepandan, Harridge pral demoli plis pase 80 inite lojman apatman lwaye estabilize aktyèl la, kidonk benefis nè nouvo inite lojman abòdab yo se jis 20 inite lojman. Pwomotè a te akòde tou 22 lisans likè atravè pwojè a—prèske yon lisans chak pou chak nouvo apatman abòdab ki te kreye.
  • Epi, yon devlopman rezidansyèl ak komèsyal liksye ki poko gen 26 etaj, 200 inite ki poko gen non ki pa bay prèske pa gen okenn lojman anba mache pa GPI Companies pou sit la. Amoba Mizik sou Sunset Boulevard.
Klinik Gason nan Brezil Sprint a 10,000 Kliyan nan 18 mwa
AHF pral kreye patenarya nan Baltimore City Hall nan Evènman Jounen Mondyal SIDA 2019 - Lendi 2 Desanm