Nepal selebre 25yèm jou nasyonal kapòt anyèl

In Nepal pa Fiona Ip

Dapre yon tradisyon chak ane nan Nepal, AHF te òganize evènman atravè plizyè distri nan peyi a nan Jounen Nasyonal Kapòt mwa pase a pou konsyantizasyon sou VIH ak pratik sèks san danje. An total, AHF Nepal ak patnè li yo te teste prèske 1,000 moun pou VIH, distribye plis pase 38,000 kapòt gratis epi gaye plis pase 7,000 moso materyèl edikatif.

AHF Lajistis Majistra Garcetti, Vil LA sou Pwosesis òf pou finansman HHH ilegal
Manifestasyon kabwa kafe ankouraje chita pale nan biwo Bank Mondyal