AHF Lajistis Majistra Garcetti, Vil LA sou Pwosesis òf pou finansman HHH ilegal

In Anons Spesyal, Nouvèl pa Ged Kenslea

AHF Lajistis Majistra Garcetti, Vil LA sou Pwosesis òf pou finansman HHH ilegal

Vil te resevwa 19 aplikasyon pou fon HHH, ak youn nan AHF, an repons a demann RFP li "... pou bay sipò pou pwodiksyon lojman inovatè ak/oswa modèl finansye," ak sis prim finalman akòde

Pwosè AHF deklare "Vil la te aji abitrèman ak kaprisyeuz nan pwosesis akizisyon li pou RFP la…” pou bay yon pòsyon $1.2 milya nan fon lojman Prop. HHH. Pwosè ap chèche pou fòse vil la "...konfòme ak pwòp règleman li yo lè l ap angaje l nan yon òf konpetitif pou prim pou Fon Vil la."

LOS ANGELES (5 Novanm 2019) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pral h TELECONFERANS POU Laprès Madi, 5 novanmth at 10: 00 am PT pou anonse semèn pase a depoze yon pwosè kont Los Angeles Majistra Eric Garcetti ak ofisyèl k ap travay pou la Depatman Lojman + Envestisman Kominotè Los Angeles (HCIDLA) pami lòt moun sou sa AHF deklare se akizisyon ilegal vil la ak pwosesis òf nan dènye prim li a nan yon pòsyon $1.2 milya nan fon lojman Pwopozisyon HHH ki gen entansyon ede soulaje kriz sanzabri ak lojman abòdab nan Los Angeles.

Aksyon legal la, ki chache yon òd manda pou fòse vil la "...konfòme ak pwòp règleman li yo lè w ap angaje yo nan òf konpetitif pou akòde Fon Vil la..." te depoze semèn pase a nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles (Ka # 19STCP04532).

An repons a RFP an, AHF te soumèt yon pwopozisyon bay HCIDLA nan mwa Jen an detay sou kalifikasyon AHF ak mande yon prè nan kantite lajan $24,800,000 pou konstwi ant 248-262 inite lojman pèmanan sipò pou granmoun selibatè ak granmoun aje, ki gen ladan moun LGBTQ ak moun k ap viv. ak kondisyon sante kwonik nan zòn nan Skid Row nan Los Angeles.

Kòm yon pati nan pwosesis RFP, HCIDLA, Biwo Majistra a, ak yon panèl jij te revize tout pwopozisyon yo epi yo te bay nòt pwen pou chak pwopozisyon. Vil la te itilize pwen final yo bay chak pwopozisyon pou fè rekòmandasyon pou finansman/sipò. Nan fen mwa Out, AHF te resevwa notifikasyon nan men HCIDLA ke Vil la te refize pwopozisyon AHF a malgre lefèt ke:

  • AHF te gen òf ki pi ba a, epi
  • AHF se te sèl pwojè ki aktyèlman posede tè a pou inite lojman yo pwopoze yo.

Nan dat 27 out, AHF te depoze yon apèl alè kont desizyon an "...dapre kondisyon eksprime RFP a, akize ke revizyon RFP ak pwosesis nòt yo te gen defo e ke rekòmandasyon (finansman) ki te lakòz yo te abitrè ak kaprisyeuz." Apre sa, AHF te soumèt tou plizyè demann dosye piblik bay depatman envestisman lojman ak biwo Majistra a, demann yo te rejte oswa refize plizyè fwa.

Pwosè AHF fè konnen li te fin itilize remèd administratif li yo anvan li te depoze pwosè sa a e ke pwosesis akizisyon pou RFP pou finansman HHH pa respekte pwòp règleman Vil la.

Kounye a, AHF ap mande pou Tribinal la anile desizyon li te refize finansman AHF anba RFP la epi fè Vil la rekonsidere si yon prim pou AHF anba RFP la bon an vize egzijans ki enpoze sou li anba lwa vil la epi rekonsidere prèv ki favorize. yon prim nan finansman AHF anba RFP la.

Nan yon aksyon ki gen rapò ak anvan, AHF te depoze yon pwosè nan fen mwa septanm nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou Konte Los Angeles (Ka # 19STCP04094) kont Vil la ak Majistra Eric Garcetti poutèt vil la pa respekte Lwa sou Dosye Piblik Kalifòni (CPRA) an repons a demann dosye piblik AHF ki repete e ki pa satisfè konsènan menm pwosesis òf RFP finansman HHH ki defektye e ilegal.

AHF felisite prekalifikasyon OMS anreta nan vaksen Ebola a
Nepal selebre 25yèm jou nasyonal kapòt anyèl