Nouvo espwa pou pasyan ki gen VIH nan Ajantin

In Defans mondyal la, Global En pa Julie Pascault

Image Caption – Doktè AHF a Miguel Pedrola (agòch) ak Minis Sante pou Pwovens Jujuy Dr Gustavo Bouhid selebre adopsyon Tès ak Trete.

Nan yon viktwa defans san parèy pou tout moun ki fèk dyagnostike ak VIH nan pwovens Ajantin Jujuy—Nenpòt moun ki jwenn VIH pozitif pral kounye a kapab jwenn aksè nan terapi antiretwoviral (ART) nan sèt jou., kont peryòd datant anvan an ki rive jiska twa mwa.

Apre siyen yon memorandòm de konpreyansyon (MoU) ant AHF Ajantin ak gouvènman Jujuy nan dat 3 oktòb la, kounye a pwovens lan se premye an Ajantin ki adopte Tès & Trete pwotokòl.

"Se tès la fèt ak yon gout nan san-nan jis kenz minit, ou gen rezilta yo," te di Doktè Miguel Pedrola, Direktè Syantifik AHF pou Biwo Amerik Latin ak Karayib li a. "Anvan nan Jujuy, travay pou detèmine chaj viral [kantite VIH nan san an] te fè nan lòt pwovens, kidonk pasyan yo t ap tann mwa pou yo kòmanse tretman-ki se konplètman twò lontan."

Piske swiv strik aderans ak direktiv tretman ART pou reyalize yon chaj viral endeslabl vle di diferans ki genyen ant yon moun ki kapab transmèt VIH oswa ou pa, jwenn pasyan VIH pozitif byen vit konekte ak enskri nan swen se nan pi gwo enpòtans.

"Sa a se yon gwo etap nan direksyon fen epidemi SIDA a nan tout pwovens lan," te ajoute Doktè Pedrola. "Kounye a, konsantre nou an dwe deplase sou tout peyi a pou asire ke tout moun, kèlkeswa kote yo abite, ap gen aksè a medikaman nan sèt jou apre yon tès."

AHF Ajantin te travay ak gouvènman Jujuy la pou de ane epi espesyalman sou Tès ak Trete pou 10 mwa. Plan yo tou nan travay yo pou de lòt pwovens adopte pwotokòl la, osi byen ke kolaborasyon nan nivo nasyonal la.

"Nou fyè dèske nou te siyen MoU sa a ak youn nan pi enpòtan ONG VIH/SIDA nan mond lan," te di. Jujuy Minis Sante Doktè Gustavo Bouhid. "Kounye a, nou vle dirije pwogram Tès ak Tretman atravè tout Ajantin an."

AHF ap travay nan Ajantin depi 2013 e kounye a bay plis pase 16,000 pasyan swen ak tretman VIH.

Ebola pa bat! Vaksen ak sipò pou sivivan toujou bezwen
AHF bat bravo pou donatè ak lidèchip Fon Global yo pou yon renouvèlman 14 milya dola ki reyisi