Ebola pa bat! Vaksen ak sipò pou sivivan toujou bezwen

In Defans mondyal la pa Julie

Menmsi epidemi Ebola aktyèl la nan Repiblik Demokratik Kongo a (DRC) ap montre siy ralanti byen bonè (men enkonsistan), ensekirite rejyonal la kontinye menase repons lan, sa ki lakòz nesesite pou anpil vaksen, ansanm ak sipò ogmante pou sivivan yo. AIDS Healthcare Foundation (AHF) mande pou apwobasyon rapid vaksen Merck efikas la, bat bravo pou premye itilizasyon ki te planifye a. Vaksen Johnson & Johnson epi ankouraje plis sipò pou sivivan Ebola yo.

Epidemi aktyèl la te kite 2,152 moun mouri nan plis pase 3,200 ka Ebola ki te rapòte nan dat 16 oktòb la. Malgre yon kalme ki sot pase nan nouvo ka ak lanmò, gen anpil bagay ki rete pou akonpli pou asire bès la kontinye.

"Bay rejyon kote epidemi an ye a ak konbyen vit li ka gaye, pa ka gen okenn detann jiskaske li ofisyèlman deklare fini," te di.AHF Chèf Defans Mondyal ak Politik Terri Ford. "Nou felisite desizyon an pou kòmanse itilize vaksen Johnson & Johnson, men kòm li mande de dòz uit semèn apa, li toujou esansyèl pou nou jwenn vaksen Merck a byen vit apwouve pa FDA a ak OMS [US Food and Drug Administration ak Òganizasyon Mondyal Lasante, respektivman] ak kantite ase pwodwi ak distribye.”

Anplis de estrateji vaksen ranfòse, gen plis ankò obligatwa pou geri yon kominote anba destriksyon Ebola te pote a. Sivivan viris ki ka touye moun yo souvan fè eksperyans pwoblèm sante enpòtan, ki gen ladan domaj nan misk ak nè, pèt vizyon, ak doulè nan jwenti ak fatig. Stigma ak diskriminasyon yo tou pwoblèm malere ke anpil sivivan Ebola fè fas a.

Ford te ajoute: "Mwen te wè stigma ak pwoblèm sante yo apre m te fin pale ak sivivan yo nan Syera Leòn apre epidemi Ebola 2014 la nan Afrik Lwès. "Dezan apre epidemi an, moun yo te toujou soufri anpil efè segondè difisil. Yo kontan dèske yo te siviv Ebola, men yo toujou gen defi alontèm pou yo fè fas—fòk gen sistèm sipò an plas pou ba yo yon chans pou yo gen yon vi an sante epi ede yo akeyi yo tounen nan kominote yo apre yo fin bat viris la.”

AHF envite ou gade ti clip sa a pou wè batay sivivan yo andire apre yo te genyen batay yo ak Ebola. Epitou gade fim nan plen pou wè dega ki ka (epi ki pral) rive lè kominote sante piblik mondyal la mal prepare pou yon epidemi maladi ki ka touye moun.

GADE FILM
AHF lapenn pou Depite Depite Etazini Elijah E. Cummings, yon jeyan moral
Nouvo espwa pou pasyan ki gen VIH nan Ajantin