AHF bat bravo pou pwogrè ki fèt nan direksyon pou apwobasyon vaksen kont Ebola

In Defans mondyal la pa Julie Pascault

Kredi: Geti Images

Apre plis pase yon ane nan itilizasyon siksè nan epidemi Ebola aktyèl la nan Repiblik Demokratik Kongo a (DRC), finalman vaksen Merck trè efikas pou yon otorizasyon maketing kondisyonèl pa Ajans Medikaman Ewopeyen an (EMA). AIDS Healthcare Foundation (AHF) bat bravo pou ajans lan pran etap enpòtan sa a epi li ankouraje Administrasyon Manje ak Medikaman Ameriken (FDA) ak Òganizasyon Mondyal Lasante (WHO) pou yo suiv rapid ak apwobasyon.

Te premye itilize vaksen an ak rezilta trè pozitif nan 2015 pandan epidemi Ebola nan Afrik Lwès ki te touye plis pase 11,300 moun. Depi lè sa a li te administre nan epidemi miltip anba yon "itilizasyon konpasyon" pwotokòl - bay ke li an sekirite ak efikas kont sa a souch (Zaire) nan Ebola. Vaksen an pwouve plis pase 97% efikas.

Prezidan AHF Michael Weinstein di konsa, “Anons sa a ap gen pou lontan e li enpòtan pou lòt ajans yo vin byen vit apwouve vaksen Ebola Merck a. "Epidemi DRC a byen lwen fini, epi dapre tandans ki sot pase yo, li asire ke pral gen lòt moun nan lavni. Li klè ke kominote sante piblik mondyal la bezwen mekanis anplas pou apwouve ak pwodui an mas medikaman ak vaksen ki sove lavi yo—se sèl fason pou kòmanse prepare pou epidemi maladi enfektye ki touye dè milye, e potansyèlman dè milyon de moun.”

FDA te aksepte aplikasyon pou vaksen Merck a nan mwa septanm nan epi li gen yon desizyon rapid anvan 14 mas 2020. Kounye a ke EMA a te fè rekòmandasyon kritik li yo, OMS te anonse li ka avanse tou ak pwòp prekalifikasyon vaksen an.

Anplis de kantite vaksen ensifizan, epidemi DRC a ap alimenté pa gwo mefyans manm kominote a pou pèsonèl repons yo, ansanm ak kontinyèl atak vyolan pa milis yo sou travayè sante ak byen repons yo. Pou ede konble diferans ki genyen ant kominote a ak pèsonèl epidemi an, ekip MONCUSO [Misyon Estabilizasyon Òganizasyon Nasyonzini an nan DRC] Nasyonzini te fè yon etap pwomès nan direksyon pou konstwi pi bon relasyon lè li fèk fè yon sesyon enfòmasyon sou Ebola pou plis pase 800 patisipan yo.

Weinstein te ajoute: "Nou akeyi tout bagay ofisyèl Nasyonzini ak OMS yo ka fè pou bati ak retabli konfyans nan travayè sante yo—yo ap mete lavi yo sou liy lan chak jou. "Nenpòt aksyon ki ede kenbe yo an sekirite epi ede sispann epidemi an se yon genyen-genyen epi yo fòtman ankouraje."

Depi mwa Out ane pase a, te gen prèske 3,250 ka Ebola ak prèske 2,170 lanmò nan sa ki kounye a se dezyèm pi move epidemi nan mond lan nan listwa.

IDGC 2019: Ti fi ki gen pouvwa = Pi klere avni!
CALOR pou koupe riban sou nouvo etablisman nan Humboldt Park, Chicago 25 oktòb